Na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje počinje drugi upisni rok.
Pregled slobodnih mjesta u drugom upisnom roku:
Studijski program Budžet Sufinansiranje Strani državljani Ukupno
Industrijski menadžment 13 5 2 20
Industrijsko inženjerstvo za energetiku 5 10 3 18
Ukupno 18 15 5 38
Prijavljivanje kandidata: 28. 08 – 01. 09. 2017. godine
Prijemni ispit: 04. 09. 2017. godine u 9.00 časova.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:
Izvod iz matične knjige rođenih,
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu i
Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Adresa:
Stepe Stepanovića bb
89101 Trebinje
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
e-pošta: [email protected]
telefon: +387 59 240 654
telefaks: +387 59 490 654