Ukoliko se usvoji novi Zakon o PDV-u i uz punu primjenu Zakona o cairnskim politikama prag za ulazak u PDV sistem mogao bi biti povećan na 100.000 KM.


"Mislim da ćemo morati povećati iznos za prag registracije, jer je postojeći iznos premali i ostavlja mogućnost i prostor svim onima koji se žele prijaviti u sustav PDV-a da imaju tu mogućnost ali pokazatelji i analize koje smo radili nam ukazuju da je previše tih obveznika i da bi trebali prag podići barem za iznos na 100.000 KM", istakao je Miro Džakula, prvi čovjek Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) u intervjuu za portal swot.ba.
Oslobađanje od carina za uvoz opreme za proizvodnju, povoljnije bankarske garancije, pojednostavljena procedura prijave PDV-a elektronskim putem, podizanje praga za ulazak u PDV sistem, su neke od olakšica koje bi privreda u BiH mogla da dobije usvajanjem novog Zakona o PDV-u i punom primjenom Zakona o carinskim politikama.
Džakula kaže da očekuje da bi privreda dio benefita od primjene tih zakona mogla već osjetiti u ovoj godini, a da bi naredne godine na snazi trebale biti sve olakšice koje bi domaće privrednike učinile konkurentnijim.
"Kada je u pitanju Zakon o PDV-u, uprava je napravila potpuno novi zakon s obzirom da postojeći nije usklađen sa 112. direktivom Vijeća Evrope. Napravili smo prijedlog koji ide prema Upravnom odboru UIO i dalje prema Vijeću ministara i Parlamentu", rekao je Džakula za swot.ba.
On je istakao da je Uprava napravila onaj dio posla koji je trebala učiniti i da se on nada da će biti razumjevanja da se taj zakon usvoji po ubrzanoj proceduri obzirom da BiH teži ka EU.
Džakula je istakao da su oni išli sa prijedlog da ostane jedna stopa PDV-a i to ista kao i dosad od 17 odsto.
"Mnogo je bilo kritika jedne stope, ali mi u upravi smatramo da je jedna stopa idealna kao i njena sadašnja visina, ali ćemo biti spremni i na više stopa ako politika tako odredi. Dakle, 112. direktiva Vijeća Evrope je zadala svakoj državi parametre koji se moraju poštivati, a svaka država zasebno ima Zakon o PDV-u gdje ona samostalno određuje koja će stopa bit", ističe Džakula.
(swot.ba)
.