Nove ekonomske zone grada Trebinja svakodnevno investitorima nude priliku za ulaganja i realizaciju značajnih projekata.


U novim ekonomskim zonama, na kojima se temelje vizije urbanog razvoj grada, Trebinje nudi investitorima oko 887 hektara gradskog zemljišta namijenjenog stambeno-poslovnoj gradnji, razvoju uslužnih i proizvodno-prerađivačke kapaciteta, turističkih i sportsko – rekreativnih sadržaja.
Iz gradske uprave za Akta.ba su kazali, da je trenutno jedna od zanimljivijih za ulaganje, ekonomska zona „Novo Trebinje“ koja predstavlja širu urbanu zonu Trebinja sa odličnom saobraćajnom povezanošću a predviđena površina je namjenjena izgradnji sadržaja za elitni turizm.
„Ekonomska zona Novo Trebinje prostire se na površini od oko 460 hektara zemljišta namijenjenog novim investicijama. Ovaj prostor, zbog svog položaja, može se iskoristiti za izgradnju sadržaja namjenjenih za uživanje u elitnom turizmu, kao što je gradnja kazina, moguće površine cca 70 hektara, zatim izgradnju stambeno–poslovnih objekata, sa turistički pratećim sadržajima planirane površine cca 360 hektara. Ono što je vjerovatno najzanimljivije jeste da je ovaj prostor dobra podloga za izgradnju modernog golf terena, moguće površine oko 30 hektara“, rekli su iz gradske uprave.
Zoning plan ekonomske zone Novo Trebinje smješten je na atraktivnom području između magistralnih puteva za Dubrovnik i Mostar, na 460 hektara uglavnom gradskog zemljišta.
Razvojem ekonomske zone „Novo Trebinje“ sigurno je doći će do proširenja grada, novih investicija i posljedično stvaranja novih radnih mjesta u Trebinju.
Iz gradske uprave kazali su da postoji zainteresovanost za ulaganja u ovaj prostor, ali u ovom trenutku kažu da je rano govoriti o konkretnim projektnim idejama, tačnije realizacijama.
„S obzirom da je Novo Trebinje jedan potpuno novi koncept u Trebinju koji smo ponudili potencijalnim investitorima, treba reći da zbog povoljnosti koje smo ponudili postoji velika zainteresovanost investitora, ali realizacija projekata još nije započeta. U narednom periodu će se vjerovatno početi sa pojedinim projektima“, rekli su iz gradske uprave.
Među započetim investicijama u Trebinju koje su spremne za ulaganje kroz razvoj stanogradnje i komercijalnih đelatnosti na raspolaganju je i ekonomska zona „Aleksina Međa-Podgljivlje“, koja obuhvata oko 250 hektara oko trase planirane Istočne gradske obilaznice, dok je ekonomska zona „Volujac“, oslonjena na buduću Zapadnu obilaznicu, namijenjena za komplekse poslovnih objekata trgovine, proizvodnje, prerade i skladišenja roba.
Trebinje kroz svoj razvoj ekonomskih zona planira urbanizaciju još nekih dijelova, jedno od njih je i „ostrvo“ između glavnog toka rijeke Trebišnjice i rukavca „Ćatovića krak“, gdje na 16 hektara planirana izgradnja stambeno-poslovnog i sportsko-rekreacionog kompleksa „Otok“.
Akta.ba