Polazeći od potrebe očuvanja trajnog mira, bezbjednosti, stabilne demokratije, razvoja države i njenih institucija, Bosna i Hercegovina je kao jedan od glavnih spoljnopolitičkih prioriteta odredila partnerstvo sa NATO, prva je rečenica u uvodnom dijelu Programa reformi BiH.

Predsjednistvo-BiH-Program-reformi-Foto-RAS-Srbija.jpg

Dokument je usvojen na Predsjedništvu BiH 19. novembra uz dogovor da će ga poslati u NATO dan nakon što Parlamentarna skupština BiH izabere kompletan Savjet ministara.

Odnosi sa NATO se kontinuirano razvijaju kroz razne programe i mehanizme saradnje u kojima učestvuje BiH. Uključivanje BiH u savremene ekonomske, evropske, političke, i procese bezbjednosne saradnje, potvrđuju njenu predanost principima demokratije, zaštite ljudskih prava, tržišne ekonomije i vladavine prava.

BiH podnosi NATO-u ovaj dokument „Program reformi Bosne i Hercegovine“. BiH je predana poboljšanju odnosa sa NATO, bez prejudiciranja konačne odluke o članstvu.

Sve aktivnosti su u skladu sa prijašnjim odlukama Predsjedništva, Savjeta ministara i Parlamentarne skupštine BiH, u skladu sa ustavnim nadležnostima Predsjedništva BiH – piše u Programu reformi.

Uskoro opširnije…