Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 97/16), člana 58. Statuta Grada Trebinja („Službeni glasnik Grada Trebinja“ broj: 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 i 6/17), Gradonačelnik Grada Trebinja raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu višednevnog putovanja studentima sa postignutim izuzetnim uspjehom u toku studiranja

I

Grad Trebinje objavljuje Javni poziv za dodjelu višednevnog putovanja za izuzetno uspješne studente visokoškolskih ustanova prvog ciklusa studija sa stalnim mjestom prebivališta u Trebinju.

Cilj ovog javnog poziva je nagrađivanje i stimulisanje studenata za nastavak ulaganja napora pri ostvarivanju izuzetnih rezultata tokom studiranja.

II

Višednevno putovanje u nekoj od evropskih metropola obaviće se između 15. jula i 10. avgusta 2019. godine. Studentima su obezbijeđeni svi troškovi putovanja.

Mjesto održavanja ekskurzije biće određeno nakon razmatranja pristiglih prijava.

III

Pravo na ostvarivanje putovanja ostvaruje:

· Redovan student, prvi put upisan u 2, 3, 4, 5. ili 6. godinu prvog ciklusa studija,

· Student koji je u toku studiranja postigao prosječnu ocjenu sa svih godina studija 9,00 i višu,

· Student koji ima stalno mjesto prebivališta u Trebinju.

· Student koji nije iskoristio pravo na putovanje, po istom Javnom pozivu, u 2018. godini

IV

Prijava sa dokumentacijom za ostvarivanje prava na dodjelu putovanja za studente sa postignutim izuzetnim uspjehom u toku studiranja podnosi se na adresu Gradska uprava Trebinje, ulica Vuka Karadžića br. 2 ili putem protokola Grada Trebinja, i to na obrascu koji se nalazi na protokolu Grada Trebinja, kao i na zvaničnoj internet stranici Grada Trebinja.

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

· Kopiju lične karte podnosioca zahtjeva;

· Potvrdu fakulteta da je podnosilac zahtjeva upisan prvi put kao redovan student 2, 3, 4, 5. ili 6. godine studija sa prosjekom ocjena svih godina studiranja;

· CIPS-ovu prijavu prebivališta.

Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerene kopije.

Rok za podnošenje dokumentacije ističe 18.05.2019. godine.

V

Nakon obrade pristiglih prijava iz prethodne tačke gradonačelnik će donijeti odgovarajući akta kojim će se odobriti dodjela višednevnog putovanja studentima koji ispunjavaju uslove iz tačke III ovog javnog poziva.

VI

Ovaj javni poziv se objavljuje na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Trebinja, zvaničnoj internet stranici Grada Trebinja i Radio Trebinju.

TD