Elektrohercegovina-min.jpg

Preduzeće "Elektro-Hercegovina" završilo je prošlu godinu sa ostvarenom dobiti od 212.450 KM, izjavio je Srni vršilac dužnosti direktora ovog preduzeća Ognjen Kuljić.

On je naveo da je prošle godine u održavanje i upravljanje elektroenergetskim objektima uloženo 3.500.000 KM.

Kuljić je napomenuo da je djelatnost distributivnog preduzeća "Elektro-Hercegovina" regulisana, što znači da prihode odobrava Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na bazi priznatih rashoda.

On je rekao da u prethodnom tarifnom postupku, koji je u primjeni od 1. januara 2023. godine, nije priznat dovoljan iznos sredstava za poslovanje preduzeća.


"To znači da nam nedostaju sredstva za redovno poslovanje, ali, ipak, racionalnim i domaćinskim pristupom uspijevamo da servisiramo sve obaveze u zadovoljavajućem vremenskom periodu", rekao je Kuljić.

On je napomenuo da se zimski period koristi za sanaciju mreže u eventualnim ispadima i da nisu imali većih kvarova i ispada s obzirom na blagu zimu.