kongresni centar.jpg

Elektroprivreda Republike Srpske /ERS/ objavila je nagradni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja budućeg Kongresnog centra koji će se graditi u obuhvatu Zoning plana "Novo Trebinje", na parceli od oko 10.000 metara kvadratnih, duž trase puta za Dubrovnik.

S obzirom na to da se radi o nagradnom konkursu, sastavljen je stručni žiri od devet članova koji će odabrati tri rada, od kojih će najbolji kao nagradu dobiti 100.000 KM, drugi rad će biti nagrađen sa 40.000 KM, a treći rad sa 20.000 KM.

 
Radove će ocjenjivati rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokuć - diplomirani inženjer arhitekture, dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu prof. dr Vladimir Lojanica, dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci prof. dr Dejan Čvoro, dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici prof. dr Svetlana Perović, dr Dragan Šiniković - diplomirani inženjer arhitekture, prof. dr Mijomir Mijić - diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer arhitekture Radojka Nožica, u svojstvu generalnog direktora ERS mr Luka Petrović, diplomirani inženjer mašinstva, prof. dr Ivan Rašković - diplomirani inženjer arhitekture i načelnik gradskog Odjeljenja za kapitalne investicije Danilo Ilić - diplomirani inženjer građevine

Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica.

Rok za preuzimanje konkursne dokumentacije je 1. februar 2024. godine, dok je krajnji rok za dostavljanje prijedloga 7. mart 2024. godine do 12.00 časova.

Rezultati konkursa biće poznati u roku od 90 dana od dana zatvaranja konkursa.

Osim kongresnog centra, zadatak učesnika konkursa je i da predvide izgradnju nove sportske dvorane, hotela visoke kategorije, javne gradske ustanove, zelenih površina i podzemnih garaža za svaki od objekata ponaosob.

05_Plan prostorne organizacije.jpg