palata pravde.jpg

Nekoliko desetina vlasnika zemljišta na području Trebinja izgubili su svoje parcele u sudskim procesima koje su pokretala dvojica lokalnih advokata, podnoseći tužbe i predlažući jedan drugog za pravnog zastupnika onih koji žive van BiH, a za koje su potom tvrdili da ih ne mogu pronaći, što je bio način da njihovi klijenti upišu vlasništvo na osnovu održaja, odnosno korišćenja zemljišta u dužem periodu.

Ovo je za eTrafiku potvrdilo više sagovornika, koji su ispričali da su tek nakon presude saznali za tužbe zbog kojih su ostali bez zemljišta u procesima o kojim nisu bili obaviješteni, iako ne žive daleko od Trebinja i ne bi trebalo da ih je teško pronaći.

Zbog ovoga je protiv advokata Dragana Škuletića i Moma Turanjanina podnesena krivična prijava, u kojoj se navodi da su očigledno nalazili klijente suvlasnike nepokretnosti gdje su ostali suvlasnici imali prebivalište ili boravište van teritorije BiH. Njih dvojica su se u više desetina tužbi pojavljivali kao tužilac i pravni zastupnik tužene strane, kao i da je poznato da su ranije dijelili kancelarijski prostor te da blisko sarađuju.

“S namjerom sticanja putem sudskih odluka nepripadajućeg prava fizičkim licima, pokretali su parnične postupke u desetinama slučajeva predlažući u tužbama za privremenog zastupnika jedan drugog. Suprotno stavovima zauzetim da se na suvlasništvu ne može steći održaj, jer je suvlasnik nesavjestan i zna da ima još suvlasnika nekretnina, ishodovali su odluke na osnovu priznanja ili nakon provedenog postupka pred prvostepenim sudom na koje se nisu žalili”, navodi se u krivičnoj prijavi.

Nisu se žalili na odluke

Dalje se dodaje, da nisu namjeravali da se žale na prvostepene odluke jer su znali da će odluku ukinuti drugostepeni ili vrhovni sud.

“Kada su postupali kao postavljeni zastupnici lica nepoznatog boravišta nisu imali ovlaštenje od lica da ne ulažu pravne ljekove. Ni u jednom predmetu nisu ulagali žalbu, što jedan, što drugi, a bili su obavezni, kao privremeni zastupnici postavljeni od strane suda, da ulažu žalbe i vode brigu o pravima lica koja su zastupali”, navodi se u krivičnoj prijavi.

Jedan od vlasnika koji tvrdi da je na ovaj način prevarom ostao bez zemljišta je Esad Dilberović sa prebivalištem u Konjicu, gradu udaljenom 204 kilometra od Trebinja, a kojeg navodno nisu mogli da lociraju. Za presudu je saznao posredno i to preko prijatelja u Trebinju, a onda krenuo u pravnu bitku. Podnio je prvo tužbu za njeno poništenje, a potom protiv advokata krivičnu prijavu.

“Parcelu u selu Zubačke Uble na kojoj sam prije rata izgradio kuću dobio sam na poklon od svog prijatelja i poslodavca Zvonimira Brace Šumana i tu sam napravio kuću, plaćao porez, imao struju, vodu, sve kako ide. A sad sam izgubio sve u nekoj tužbi za koju nisam ni znao, a kao vlasnik se upisao Blažo Vučurević, sin čovjeka koji je zemljište prodao mom poslodavcu”, kaže Dilberović za eTrafiku.

Govori da ga niko nije potražio da ga obavijesti o tužbi, a sve je utoliko sumnjivije zato što njegova adresa postoji u katastarskim knjigama i onaj ko je htio da ga nađe, mogao je to da učini za nekoliko minuta.

“Pojavio sam se pred RUGIP-om i posvjedočio da je zemljište moje, priložio dokumentaciju. Čak je i Braco Šuman svjedočio da mi je poklonio zemljište. Komisija to nije uvažila, ali jeste drugostepena, koja je naredila da se ponovi postupak, ali ponovo je doneseno isto rješenje i to u roku od 15 dana. Zato sam podigao krivičnu prijavu protiv advokata i žalio se na ponovljeno rješenje, a tužio sam i Vučurevića pred sudom”, kaže Dilberović.

Za tužbu i presudu u kojoj je ostao bez imovine tvrdi da je saznao slučajno, prošle godine, zbog čega je provjerio u zemljišnim knjigama i potvrdio da je vlasništvo preneseno na suvlasnika zemljišta bez njegovog znanja. Presudu je pisao sudija Dragan Puzić, protiv kojeg se trenutno vodi disciplinski postupak, što nam je potvrđeno u Osnovnom sudu u Trebinju.

Porodica ostala bez 5.800 kvadrata zemljišta

Na tužbu se sprema i Zvonimir Šuman koji kaže da je on lično ostao bez 2.800 kvadrata zemljišta na istom lokalitetu, ali da su identičnu situaciju doživjeli i njegov brat, sestra i bliska rođaka, koji su ostali svako bez 1.000 kvadrata.

“Prvi sam tamo kupio zemlju, a nakon mene se napravilo 167 vikendica. Zakon ranije nije dopuštao da se kupi parcela veća od 500 kvadrata, a kako sam ja kupio puno više, iscijepali smo zemljište na više parcela i više vlasnika. Prije godinu dana sam saznao da se nešto dešava i da sam ostao bez zemljišta. Imao sam privatnih problema, preminula mi je supruga, pa nisam se time bavio. Ali sada i ja planiram da podnosim tužbu”, kaže Šuman.

Nisu provjeravane ni adrese u BiH

Advokat Din Tešić čija je kancelarija specijalizovana za eksproprijacije, nekretnine i bankarstvo, i koji zastupa Dilberovića, kaže da je, prema stanju spisa, očigledno da nije došlo do ulaganja žalbe u sudskom postupku koji je vođen, kao i u sličnim drugim postupcima kad su postavljani zastupnici po službenoj dužnosti licima koja se nalaze u inostranstvu, i to često bez nužnih provjera adresa u BiH. Razlog podnošenja krivične prijave, kaže Tešić, je taj što je ulaganje žalbe bila obaveza privremenih zastupnika.

“Sada je na nadležnom tužilaštvu da utvrdi da li je došlo do počinjenja krivičnog djela zloupotreba povjerenja. Okružni sud u Trebinju je zauzeo jasan stav da suvlasnik ne može biti savjestan kada ima jasna saznanja da postoje drugi suvlasnici na nepokretnosti. U tom slučaju, ne može ni doći do sticanja vlasništva održajem nepokretnosti. Savjesnost je nužna. Kako su suvlasnici bili upisani u vlasničke knjige, čiji su podaci dostupni svima, i javni su, ta činjenica jasno isključuje savjesnost Vučurovića”, kaže Tešić.

Da je došlo do ulaganja žalbe, Okružni sud u Trebinju ili Vrhovni sud RS po reviziji bi ovakvu odluku ukinuo, tvrdi Tešić. Do ulaganja žalbe nije došlo u postupku i njegov klijent je, zajedno s drugim licima, ostao bez svog vlasništva na vrijednoj nepokretnosti.

“Frapantno je, dešava se našim klijentima iz inostranstva, da u postupku izlaganja vlasništva nepokretnosti dolazi do konstatovanja da nekretnine pripadaju trećim licima. Zbog ovih krivičnih djela, podnesena je takođe krivična prijava protiv odgovornih lica u Područnoj jedinici Republičke uprave za imovinsko-pravne poslove Trebinje, pa skrećemo pažnju vlasnicima nepokretnosti, koji imaju boravište van BiH, da provjere u javnim knjigama da nije došlo do promjene vlasništva njihovih nepokretnosti bez pravnog osnova”, tvrdi Tešić.

Disciplinski postupak protiv sudije

Slično se dogodio u Trebinju 2019. godine, kada su suvlasnicima nekretnina Muhamedu i Miralemu Alečkoviću, koji su živjeli u Trebinju na poznatim adresama, postavljen pravni zastupnik Turanjanin u tužbi koju je podnio Škuletić. I ovu presudu je potpisao isti sudija, Dragan Puzić. U Osnovnom sudu su nam naveli da je odlučio u 23 presude na koje nikada nije uložena žalba.

Kažu da je kod njih u posljednjih deset godina vođeno 309 parničnih postupaka po pravnom osnovu „utvrđenja i uknjižbe“, što ne znači da se svi postupci odnose na utvrđivanje prava svojine održajem, zbog neutvrđenog boravišta vlasnika ili suvlasnika.

“U posljednjih pet godina kada je bio zadužen sudija Dragan Puzić, evidentirali smo da se od ukupno 66 postupaka njih 26 odnosi na utvrđivanje prava svojine održajem, zbog neutvrđenog boravišta vlasnika ili suvlasnika. Od 26 takvih predmeta u 23 je usvojen, a u tri slučaja je odbijen tužbeni zahtjev. U jednom slučaju je doneseno rješenje o prekidu postupka zbog smrti tužioca. Uložene su tri žalbe i dvije revizije. U dva slučaja je drugostepeni sud preinačio, a u jednom slučaju potvrdio prvostepenu odluku. U jednom revizijskom postupku ukinuta je drugostepena, a potvrđena prvostepena odluka, a u drugom slučaju se revizija odbija. Protiv sudije Dragana Puzića se kod Ureda disciplinskog tužioca vodi disciplinski postupak koji još nije okončan pravosnažnom odlukom”, rekli su nam u sudu.

Turanjanin nedostupan, Škuletić odbacuje optužbe

Advokat Momo Turanjanin, uprkos tome što smo ga više puta pozvali telefonom, nije se javljao na naše pozive. Javio se Škuletić koji je odbacio sve optužbe i naveo da ne zna ništa o krivičnoj prijavi.

“Vode se postupci protiv lica kojima je nepoznato prebivalište, koji ne učestvuju u samom postupku i to je uobičajeno. Oni nikada nisu ostali bez svojih nekretnina. Automatski, svojim pojavljivanjem, imaju mogućnost da se taj postupak ponovi. Nikada nisu ništa izgubili. Ako ih nema, onda je to način da se izjednači pravno i faktičko stanje. Imovina ljudi koji su u inostranstvu i ne brinu o njoj, ne obrađuju je i ne koriste, da se omogući da je kupe ili u sudskom postupku steknu oni koji ispunjavaju uslove za održaj. U 99 odsto slučajeva, ljudi su ispunili pravo na održaj. To je sve regulisano zakonom”, kaže Škuletić za eTrafiku.

Govori da nema nikakve odgovornosti advokata, a čak i ako je podnesena prijava, smatra da se radi o nerazumijevanju postupka. Kaže da je takvih slučajeva do sada imao, vjerovatno koliko i svi drugi advokati, te odbacuje svaku odgovornost da postoji bilo kakva namjera da se neko ošteti ili da su advokati radili protiv interesa stranke koju su zastupali.

Na pitanje da li dijeli kancelariju sa Turanjaninom, kaže da ne dijeli, da je to bio slučaj u prošlosti, kada je počinjao sa radom i nije imao svoj prostor.

“Nikada nismo imali zajedničku kancelariju. Dok sam bio u procesu otvaranja, koristio sam nekoliko mjeseci njegovu kancelariju, to je bilo negdje 2005. ili 2006. godine. Sve kolege advokati rade na ovakvim slučajevima, a nikada se nije desilo da smo priznali neki tužbeni zahtjev da je išlo na štetu stranke. Ta krivična je smiješna, ali svako ima pravo da je podnosi. Pravi se ujdurma tamo gdje je nema. Nemam pojma, čuo sam da je bio neki kolega koji je nešto pričao slično, ali nisam obraćao pažnju na to, jer se nije radilo o nečemu što sam smatrao bitnim niti kredibilnim”, kaže Škuletić.