Turisti koji budu obilazili Stari grad u Budvi moraće ubuduće da plate taksu od jednog evra, navodi se u odluci koju je Vlada Crne Gore usvojila na prijedlog Skupštine opštine Budva.Izletnička taksa biće prihod Turističke organizacije opštine Budva, a naplaćivaće se tokom cijele godine.
Ovom odlukom uvodi se izletnička taksa za turiste koji u okviru organizovanih grupa, posredstvom turističkih agencija, drugih pravnih lica ili preduzetnika registrovanih za obavljanje turističke djelatnosti, posjećuju Stari grad Budva kao turistički lokalitet izuzetnih prirodnih i kulturno-istorijskih vrijednosti.
SRNA