Kao na geografskoj karti — granica između Pacifika i Atlantskog okeana je u vidu jasne crte, a njihove vode kao da ne mogu da se izmiješaju! Ovaj atraktivni snimak načinjen je sa jednog turističkog broda negdje oko Rta Horn, najjužnijeg vrha Južne Amerike, gdje se ova dva okeana susreću.


I naravno da se miješaju. Samo taj proces traje "malo" duže nego što bismo očekivali, objašnjavaju stručnjaci. Treba nekoliko dana da se izmiješa jedva nekoliko centimetara.
Jer i za ovako velike vodene površine važe isti mehanizmi miješanja kao i za druge tečnosti: difuzija dve tečnosti i fizička agitacija.
Difuzija, odnosno širenje ili razlivanje kod tečnosti je izuzetno sporo. Tako da kod okeana dužina tog procesa najviše zavisi od fizičke agitacije, tj. fizičkih uticaja na miješanje — talasa, struja, vjetrova…
Takođe, gustina okeana može uticati na stvaranje ove vidljive "granice", usljed razlike u salinitetima vode. Zatim, tu su i prilivi slatke vode od topljenja glečera, velike rijeke koje unose i izvjesnu količinu gline u okean i mijenjaju mu gustinu i boju…
Međutim, na kraju se izmiješaju.


Izvor: Sputnik