Untitled.jpg (156 KB)

Redovna godišnja analiza za ocjenu atraktivnosti evropskih gradova i regiona za ulaganje za 2023. godinu, koju provodi „Financial Times“ objavljena je u magazinu „fDi Intelligence“, ponovo je prepoznala Republiku Srpsku kao jednu od najpovoljnijih destinacija za poslovno investiranje u Evropi. Ovu laskavu titulu Srpska je dobila zahvaljujući ukupnoj strategiji za promociju ulaganja.

Grad Trebinje je rangiran na visokoj osmoj poziciji u kategoriji „mikroevropski gradovi za budućnost – strategija za promociju ulaganja FDI“ (SDI – strane direktne investicije).

Plasman na listu najboljih investicionih destinacija u jugoistočnoj Evropi u kategorijama direktno zavisi od kvaliteta i kreativnosti odgovora opština, po sadržaju i jeziku: ekonomski potencijal, isplativost, infrastruktura, povoljni uslovi poslovanja, radno okruženje i strategija za promovisanje stranih investicija.