Tokom 2018. godine inspektori Poreske uprave RS su obavili 3 625 kontrola prometa preko fiskalnih kasa, te su zbog raznih nepravilnosti izdali 1 549 prekršajnih naloga na ukupan iznos kazne od 1 109 750 maraka.U tom periodu za 517 poreskih obveznika izrekli su mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 15 dana zbog neizdavanja fiskalnih računa. Najviše objekata je, zbog neizdavanja fiskalnih računa, u 2018. godini privremeno zatvoreno na teritoriji koju pokriva Područni centar Poreske uprave RS u Banjoj Luci i to ukupno 118 objekata.

Kada je u pitanju broj privremeno zatvorenih objekata po ostalim područnim centrima Poreske uprave RS, godišnji podaci pokazuju da su na teritoriji Istočnog Sarajeva privremeno zatvorena 82 objekta, na području Doboja 79, zatim na području Bijeljine 78, Prijedora 63, Zvornika 60, a na teritoriji Trebinja je u 2018. godini privremeno zatvoreno 37 objekata na period od 15 dana zbog neizdavanja fiskalnih računa.
Poreska uprava RS je i u toku 2018. godine u dva navrata, sprovela promotivnu medijsku kampanju “Korak poduzmi, račun uzmi'” koja je sprovedena na većem broju elektronskih i štampanih medija u RS i čiji je cilj podizanje svijesti građana o značaju uzimanja fiskalnog računa, jer se upravo uzimanjem računa daje doprinos u borbi protiv sive ekonomije i povećava ekonomska snaga RS. Tada je, pored medijske kampanje, bio i pojačan rad inspektora na terenu, koji su kontrolisali poslovne subjekte sa ciljem poboljšanja poreske discipline. Inače, inspektori Poreske uprave RS će kontrolisati promet preko fiskalnih kasa i u 2019. godini.
– S ciljem preventivnog djelovanja, a što je i smisao kampanje koju provodimo, naglašavamo da je važno promjeniti loše navike i povećati fiskalnu svijest kod građana i ukazati na značaj uzimanja fiskalnog računa. Bez fiskalnog računa kupac ne može da reklamira robu niti da dobije povrat novca. Fiskalni račun je jedini način da kupac ostvari svoja prava, ali i da bude siguran da dio njegovog novca ide u budžet čime se finansira zdravstvo, prosvjeta, kultura, obrazovanje…. Borba protiv sive ekonomije ne zasniva samo na zabranama i inspekcijskim mjerama već podrazumijeva i različite aktivnosti šire društvene zajednice, od kojih je jedna upravo uzimanje fiskalnog računa – kažu iz PU RS.
Naglašavaju da neizdavanje fiskalnih računa pokazuje da je poslovanje poreskih obveznika nelegalno i znači neprikazivanje prihoda i utaju poreza.