dutina-af.jpg

Kroz otkup proizvoda i različite programe podrške razvoju poljoprivrede, Agrarni fond grada Trebinja ove godine obezbijediće najmanje pola miliona maraka pomoći ovdašnjim poljoprivrednim proizvođačima.

Ovo za Radio Trebinje kaže Veselin Dutina, direktor Agrarnog fonda grada Trebinja, dodajući da će prioritet od ove godine biti podrška poljoprivrednicima koji razvijaju preradu, a neophodan uslov za konkurisanje – upis u registar proizvođača Agrarnog fonda.

Registracija traje do kraja mjeseca

Dutina napominje da će svi poljoprivredni proizvođači koji žele da koriste alate podrške Agrarnog fonda grada Trebinja - morati da se registruju do kraja februara.

Upis u registar poljoprivrednih proizvođača će omogućiti kreiranje baze podataka kako bi Agrarni fond imao realnu sliku stanja o poljoprivrenoj proizvodnji i potrebama proizvođača.

„Na ovaj način ćemo doći do tačnih podataka – koliko poljoprivrednici zemlje obrađuju, koliko grla stoke uzgajaju, da li imaju i kakve pogone za preradu, na koji način se bave poljoprivrednom proizvodnjom, da li za sopstvene ili potrebe tržišta, koliki su tržišni viškovi ukoliko ih ima, i slično. Realna slika stanja i potreba proizvođača na području našeg grada je neophodna kako bi planirali i adekvatne mjere pomoći“, pojašnjava Dutina.

Za upis u registar potrebno je popuniti obrazac koji se može preuzeti u kancelarijama Agrarnog fonda svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na službenoj internet stranici ustanove.

HERCEGOVAČKA KUĆA uskoro i u Istočnom Sarajevu

Budžetom grada Trebinja za podršku poljoprivredi u ovoj godini planirano je 220.000 KM, što će, napominje Dutina, biti raspoređeno po različitim programima podrške.

Dodaje da je to tek dio sredstava na koje će poljoprivrednici moći da računaju ove godine. Tu je i novac planiran za otkup poljoprivrednih proizvoda kroz otkupne stanice i objekte Hercegovačke kuće, te sredstva raznih domaćih i međunarodnih programa podrške agraru, na koje Agrarni fond planira da konkuriše.

„Najznačajnije podrška našim poljoprivrednicima, koja ni ove godine neće izostati, odnosi se na otkup proizvoda – kroz naše otkupne stanice i objekte Hercegovačke kuće. Tim prije što uskoro planiramo otvaranje još jednog, trećeg objekta Hercegovačke kuće – u Istočnom Sarajevu. Tako da će naši kooperatni, kojih je trenutno oko 120, sa novim tržištem imati mogućnost da povećaju i prošire svoju proizvodnju. Prošle godine imali smo oko 380.000 KM realizovanih kroz ovaj program a i ove godine smo planirali oko 300.000 KM samo za otkup kroz Hercegovačke kuće. Kada se to doda sredstvima planiranim iz budžeta grada za programe podrške – u 2021. godinu poljoprivrednicima će biti na raspolaganju preko pola miliona maraka, ne računajući pritom razne projekte domaćih i međunarodnih donatora i instutucija, na koje ćemo i ove godine sigurno aplicirati“, pojasnio je Dutina za Radio Trebinje.

Prioritet - podrška preradi

Direktor Agrarnog fonda napominje da će fokus od ove godine biti na podršci razvoju prerađivačkih kapaciteta.

„Do sada smo podržavali poljoprivrednike kojima je bila neophodna pomoć da pokrenu i razviju proizvodnju. To neće izostati ni ove godine, ali će prioritet imati oni koji žele da prerađuju svoje proizvode, da ih pakuju i plasiraju na tržište - kao gotov proizvod“, istakao je Dutina.