policija rs.jpg

Služba za poslove sa strancima danas je izvršila postupak prisilnog udaljenja državljanina Francuske za kojeg je NCB INTERPOL raspisao potjernicu zbog sumnje za krivična d‌jela u vezi sa terorizmom, oružjem i visokom tehnologijom, te kojeg je nadležni organ za vršenje sigurnosnih provjera okvalifikovao kao lice koje predstavlja prijetnju javnom redu i nacionalnoj sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Službu za poslove sa strancima su, preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju lociranja navedenog lica, policijski službenici MUP-a Republike Srpske obavijestili 30. decembra 2023. da je izvršeno lišenje slobode predmetnog lica na području Trebinja, nakon čega je sproveden u službene prostorije Službe za poslove sa strancima gd‌je je predat Službi na nadležno postupanje.

Shodno tome, predmetnom licu je izrečena mjera protjerivanja sa teritorije BiH sa zabranom ulaska i boravka na teritoriju BiH u periodu od pet godina, nakon čega je smješten pod nadzor u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu.

Udaljenje navedenog stranog državljanina izvršeno je privatnim letom sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo, gd‌je je predat službenicima Nacionalne službe za tranfere Ministarstva pravosuđa Francuske, koji će predmetno lice sprovesti do zemlje porijekla, saopšteno je iz Službe za poslove sa strancima.