fond z osig.jpg (90 KB)

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske novim Pravilnikom o uslovima i postupku obezbjeđivanja medicinskih sredstava, koji će biti u primjeni od 13. juna, počinje da finansira nova medicinska sredstva, poput konveksnih diskova za osiguranike sa stomom.

Budući da je uz ovaj pravilnik usvojen i cjenovnik medicinskih sredstava, Fond je, analizirajući stanje na tržištu, povećao i cijene određenih medicinskih sredstava, poput pelena za djecu i odrasle, kaiša i vrećica za stomu, a kako osiguranici ne bi morali da dodatno izdvajaju novac za ova medicinska sredstva, saopšteno je iz FZO.

Sve ove izmjene nastale su, kako se navodi, kao produkt razgovora sa predstavnicima udruženja pacijenata koji su ukazivali Fondu na neophodnost proširenja liste medicinskih sredstava, posebno kada je riječ o pacijentima sa stomom.

Pored prava na disk podlogu, vrećica za stomu, kaiša i pojasa za stomu, paste za njegu stome, novim pravilnikom uz određene medicinske indikacije osiguranici imaju pravo i na konveksni disk i to deset komada mjesečno na prijedlog ljekara odgovarajuće grane medicine.

Za urinarne kese novim pravilnikom je proširena indikacija, pa pacijenti sa urostomom, takođe, sada imaju pravo i na kese, što ranije nije bio slučaj.

Budući da su novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju djeca do 18 godina oslobođena plaćanja participacije, ovim pravilnikom je povećana i starosna granica za prava na ortopedske uloške za djecu izrađene od pjenastog materijala ili kože na 18 godina, umjesto do 15 kako je to ranije bio slučaj.

Pored već postojećih indikacija za ortopedske cipele uvrštena je još jedna indikacija, tačnije i korisnici Šopart aparata imaju sada pravo i na ovo medicinsko sredstvo.

U nekim slučajevima je preciznije određeno ko od ljekara odgovarajuće grane medicine predlaže medicinsko sredstvo, poput proteza, ortoza, elektromotornih invalidskih kolica, te kod medicinskih sredstva za gastrointestinalni i urogenitalni sistem, radi lakšeg tumačenja i ostvarivanja ovog prava u praksi.

Pored proširenja prava i indikacija za određena medicinska sredstva, Fond je u proteklom periodu nastojao da analizira i cijene medicinskih sredstva, budući da je došlo do poskupljenja u svim sferama života, uključujući i medicinska sredstva, dodaje se u saopštenju.

Upravo zbog toga, cjenovnikom medicinskih sredstava koji je sastavni dio pomenutog pravilnika, Fond je za određena medicinska sredstva povećao cijenu koju obavezno zdravstveno osiguranje finansira kako osiguranici ne bi morali da doplaćuju razliku u cijeni koju pokriva Fond i koliko košta medicinsko sredstvo.

To se, primjera radi, odnosi na pelene za odrasle i djecu gdje je cijena povećana sa 0,68 KM na 0,90 KM, kao i za kaiš za stomu sa 17,34 na 20,80 KM, vrećice za stomu sa 2,81 sa 3,40 KM i drugo.

Pored sveobuhvatne analize Fonda kada je riječ o cijenama medicinskih sredstava, posebno onih koja spadaju u trgovačku robu, i osiguranici su nam proteklih mjeseci ukazivali na odrđeni rast cijena, te je ovo još jedan primjer saradnje Fonda sa osiguraniima s ciljem unapređenja dostupnosti zdravstvene zaštite, dodaju iz FZO.

Ovo je, kako se navodi, samo jedan od podzakonskih akata koji su pripremljeni i usvojeni, jer je Fond donošenjem novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju imao obavezu da donese i sve nove pravilnike kojim se definišu procedure i prava iz zdravstvenog osiguranja.

Novi pravilnici su dostupni i na internet stranici FZO Srpske, a Fond je kratku informaciju o svim novinama u vezi medicinskih sredstava proslijedio i svim zdravstvenim ustanovama.