gacko-opstina-min.jpg

Opština Gacko raspisala je danas javni poziv za sufinansiranje kupovine ili izgradnje stambenih jedinica za mlade bračne parove, koji je otvoren 15 dana, a jedan od uslova je i da kandidati imaju više od 18, a manje od 40 godina.

"Biće sufinansirana kupovina stambene jedinice na području opštine Gacko u visini od 150 KM po metru kvadratnom do 60 metara kvadratnih stana, a sredstva od 15.000 KM biće sufinansirana za kupovinu ili izgradnju stambene jedinice van urbanog područja opštine", naveli su iz Opštinske uprave.

Komisija, koju je imenovao načelnik opštine Ognjen Milinković, sačiniće listu izabranih kandidata na osnovu podnesenih prijava, u skladu sa pravilnikom i javnim pozivom.

Među uslovima koje kandidati moraju da ispunjavaju je da su stariji od 18, a mlađi od 40 godina, kao i da jedan od supružnika ima prebivalište na području opštine Gacko najmanje pet godina, da imaju namjeru da stalno borave na području Gacka u periodu ne kraćem od 10 godina i da imaju dokaz da nijedan od supružnika nije vlasnik ili suvlasnik nekretnine uslovne za stanovanje.