Glavni odbor Socijalističke partije potvrdio je odluku o isključenju Maksima Skoka, Gorana Selaka i Milenka Savanovića iz partije.

SP.jpg

Skoko je rekao novinarima u Doboju da će uložiti žalbu na ovu odluku jer je, kako je naveo, Glavni odbor sazvan mimo Statuta partije.

On je rekao da će u Narodnoj skupštini Republike Srpske nastaviti da djeluje kao predsjednik Kluba poslanika SP do konačne odluke statutarne komisije o isključenju.

Prema njegovim riječima, Klub poslanika SP u Narodnoj skupštini čini petoro od ukupno njih sedmoro.

Predsjednik stranke Petar Đokić isključio je iz partije Maksima Skoka, Gorana Selaka i Milenka Savanovića.