opstina nnnnn.jpg (367 KB)

Gradonačelnik Mirko Ćurić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić i pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Gojko Jotić potpisali su danas Memorandum o nastavaku izgradnje zgrade za izbjegla i raseljena lica u Trebinju.

Zgrada će imati 15 stanova, od kojih je sedam za izbjegla i raseljena lica, ostatak prelazi u vlasništvo grada.

Jotić je rekao da se izgradnja finansirala donatorskim sredstvima iz regionalnog stambenog programa, koji je završen prije godinu dana, a zgrada čija je ugovorena vrijednost bila oko milion KM bez PDV, ostala je nezavršena.

„Završeno je oko 40 odsto radova, a Memorandumom je predviđeno da Grad Trebinje preuzme dalje finansiranje i koristi osam stanova za potrebe grada. Procenat do sada uloženih sredstava je dovoljan da obezbjedi sedam stanova za izbjegla i raseljena lica, za koja RepubličKi sekretarijat plaća alternativni smještaj“, naveo je on.

Jotić je podsjetio da je za rješavanje stambenih pitanja izbjeglih i raseljenih lica u Trebinju, od 2018. godine, uloženo skoro šest miliona KM, kroz različite projekte.

Ministar Sevlid Hurtić je naveo da je tender ranije potpisan sa Ministarstvom za ljudska prava, projekat je stao zbog propadanja dobavljača, a uloženo je oko 400 hiljada KM.

“Shvatili smo da se zgrada ne može završiti bez učešća grada, da konačno izbjegla i raseljena lica imaju svoj stambeni prostor, gdje će nastaviti život“ kaže Hurtić.

On je dodao da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u saradnji sa entitetskim vladama razmatra da se kreditnim sredstvima od oko 100 miliona KM, konačno riješi pitanje za oko 4 hiljade porodica koje su u alternativnim kolektivnim smještajima u BiH .

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je rekao da će u zgradi, na kojoj se očekuje završetak radova za dvije godine, biti osam stanova u vlasništvu Grada za osobe deficitarnih zanimanja: ljekari, profesori i slično.

„Ove stambene jedinice će biti na raspolaganju onima koji u narednom periodu budu učestvovali u značajnim projektima za grad. Ono što će biti urađeno u ovoj godini je da se cijela zgrada sanira spolja, da ne bi propadala, jer ni vanjski radovi nisu završeni do kraja“, naveo je on.

U Nevesinju će danas biti uručeni ključevi vlasnicima 12 stanova, a kako je rekao Gojko Jotić, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije, zgrada je napravljena uštedom iz javnih nabavki projekta CEV 2.