Skupština grada Trebinja na 24. redovnoj sjednici usvojila je danas odluku o kreditnom zaduženju Grada Trebinja u iznosu od 5 miliona 446 hiljada KM.


Namjena ovih sredstava je finansiranje započetih i planiranih kapitalnih projekata, čija je realizacija došla u pitanje zbog značajnog smanjenja prihoda od koncesionih naknada, uzrokovanog havarijom na HE „Dubrovnik“ koja od januara ove godine ne proizvodi električnu energiju.


Novo zaduženje, prema usvojenoj odluci, biće realizovano po fiksnoj kamatnoj stopi od 3,2% i sa rokom vraćanja od 120 mjeseci bez uračunatog grejs perioda od 6 mjeseci.


Kako je navedeno u obrazloženju odluke, ukupne obaveze Grada Trebinja po osnovu prethodnih kreditnih zaduženja iznose 13 miliona 190 hiljada KM.


„Ukupan godišnji anuitet na osnovu postojećeg i predložnog kreditnog zaduženja u 2020. godini, u periodu otplate predloženog zaduženja, biće 2 miliona i 127.000 KM, što je 8,87% u odnosu na planirane prihode u 2019. godini“, navodi se u obrazloženju i dodaje da su odlukom ispunjeni zakonski uslovi koji propisuju da je dozvoljeni procenat zaduživanja 18%.Skupština je usvojila i izvještaj o izvršenju budžeta grada za 2018. godinu, po kojem su ukupna budžetska sredstva ostvarena u iznosu od 27 miliona 750 hiljada KM.


Deficit gradske kase u prošloj godini iznosio je milion i 159 hiljada KM, a najveći uticaj na ovakav finansijski rezultat, kako je obrazloženo, imalo je neostvarenje primitaka od prodaje zemljišta, koji su u ukupnom iznosu manji za 1,2 miliona KM od planiranih.


RT