Grad Trebinje raspisao je danas Javni konkurs za dodjelu subvencije za prevoz putnika u gradskom i prigradskom prevozu na području grada Trebinja u 2019. godini za period od 01.01.2019. god. do 31.12.2019.god.Javni konkurs za dodjelu subvencije za prevoz putnika u gradskom i prigradskom prevozu na području grada Trebinja dostupan je na internet stranici Grada Trebinje, a rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja.

Prijavu dostaviti na adresu Grad Trebinje, ul. Vuka Karadžića br. 2, (poštom ili putem protokola ) sa naznakom „Prijava za dodjelu subvencije za prevoz putnika u gradskom i prigradskom prevozu na području Grada Trebinja u 2019. godini“ - ne otvarati.