grad-trebinje.jpg (151 KB)

Grad Trebinje će iz gradske kase finansirati 27 projekata udruženja-fondacija građana iz oblasti kulture, nauke i društvene brige o mladima za šta je izdvojeno ukupno 58.000 maraka.

Prema odluci o raspodjeli sredstava budžeta Grada Trebinja namijenjenih za projekte udruženja/fondacija iz oblasti kulture, nauke i društvene brige o mladima za 2022. godinu, udruženjima, odnosno fondacijama koji su zadovoljili uslove konkursa, dodijeljeno je od 1000 do 4000 maraka po projektu.

Slađana Skočajić, načelnik odjeljenja za kulturu, porodicu, sport i obrazovanje Grada Trebinje ističe da je ove godine konkurisalo mnogo udruženja te da su se prijavila i udruženja koja do sada nisu aplicirala za ova sredstva.

„Komisija je imala težak zadatak. Pet udruženja je odbijeno jer nisu imala formalno ispravnu dokumentaciju, a tri smo vratili jer projekti, po sadržaju i namjeni, nisu bili zadovoljavajući. Ono što je novina ove godine jeste da udruženja koja postoje dugi niz godina i ranije su aplicirali po ovom pozivu, nisu morali da prikupljaju kompletnu dokumentaciju. Napravili smo bazu podataka, tamo svi statuti udruženja, rješenja o registraciji, pa je bilo mnogo lakše. Ono što je trebalo da urade udruženja, po odobrenju projekta, jeste da na vrijeme uzmu izvod iz sudskog registra, za koji treba da se plati 15 maraka po obrascu i da se čeka određeni broj dana. Pa, smo željeli da to ne bude zapreka, jer se ranije dešavalo da udruženja ne stignu da ispoštuju termin predaje dokumentacije“, pojašnjava Slađana Skočajić.

Sladjana skocajic.jpg (107 KB)

Ona je navela da su ove godine udruženja aplicirala sa veoma kvalitetnim i bogatim idejama i projektima.

„Po prvi put su konkurisali „Udruženje guslara i epskih pjesnika „Bijela gora“, Udruženje likovnih umjetnika Istočne Hercegovine „Milorad Ćorović“, oni će imati Dane udruženja i javne izložbe u parku, potom i Udruženje za njegovanje i razvoj muzičkog stvaralaštva za đecu „LirArt“ ili popularni „Bubamarci“, imamo i Udruženje međunarodne umjetničke kolonije „Lastva“, prvi put su na ovom konkursu, mada smo ranije sarađivali na drugačiji način, isto kao i Međunarodna umjetnička kolonija „Kolo“, a tu je još jedno - Udruženje građana “Filmski centar“ Trebinje. Ostala udruženja građana su naši stari znalci, koja aktivno rade, koja grad podržava. Ono što stalno naglašavamo i što je naša inicijativa prema udruženjima jeste da oni konkurišu i na druge pozive prema ambasadama i stranim donatorima. Grad stoji na raspolaganju ovim udruženjima, daje im podršku da apliciraju, jer smatramo da udruženje ne može biti samoodrživo samo na osnovu budžeta koji daje Grad Trebinje“, ističe ona.

Grad Trebinje će, kaže Skočajićeva, i dalje raditi na obuci udruženja, i podsjeća da je prošle godine uvedeno savjetovalište za udruženja gdje su mogli da dobiju sve informacije o ispravnom popunjavanju aplikacije kao i sastavljanju narativnog i finansijskog izvještaja.

Ona je dodala da će se truditi da naredne godine budžet u ove svrhe bude u većem iznosu jer se stalno povećava broj udruženja koja bi mogla da apliciraju za ova sredstva.