IMG-4aea89e6295168badab1aa1c32c1a738-V.jpg (312 KB)

U Sarajevu su danas predstavnici tri kantona, osam opština i gradova, među kojima je i Trebinje, potpisali sporazum o lokalizaciji Ciljeva održivog razvoja.

Partnerski kantoni i lokalne samouprave su odabrane za saradnju jer su dokazali da imaju uspostavljen funkcionalan sistem upravljanja razvojem, ostvaruju značajne razvojne rezultate, vode računa o najugroženijim grupama stanovništva, te žele postati istinski lideri u provođenju Ciljeva održivog razvoja.

U ime Grada Trebinja događaju su prisustvovali Slađana Skočajić, načelnik Odjeljenja za kulturu i zamjenik gradonačelnika Trebinja Dražen Bošković, koji je potpisao protokol o saradnji između ove lokalne samouprave i Programa Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u BiH (SDG2BiH).

IMG-46f3359b078901c0278cb2fb3a7a3bec-V.jpg (311 KB)

Saradnja će se u narednom periodu odvijati kroz proces lokalizacije i operacionalizacije Ciljeva održivog razvoja kroz sistemsku implementaciju strategija razvoja kantona i lokalnih samouprava.

Pored toga, radiće se i na razvoju i pripremi dokumentacije za strateške projekte koji doprinose ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja, kao i pripremi i implementaciji razvojnih projekata.

Događaj je održan u okviru programa „Prevođenje Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) u BiH u održivi i inkluzivni rast” (SDG2BiH), kojeg finansira Švedska, a implementira UNDP u partnerstvu sa UNICEF-om i UN Women u okviru podrške Ujedinjenih nacija bh. vlastima u implementaciji Okvira za realizaciju SDG-ova u BiH.