Grad Trebinje, saglasno odredbi člana 32.Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl.gl.RS broj:97/16) obezbijedio je prostor i uslove za rad poslaničke kancelarije za sve poslanike izabrane u Narodnu skupštinu RS i Parlamentarnu skupštinu BiH (Izborne jedinice 9 i 3).
Poslanička kancelarija je locirana u Trebinju, na adresi Nemanjina broj 7, u prizemlju i ista je opremljena neophodnim kancelarijskim namještajem i opremom.


Korištenje kancelarije je besplatno.


Kancelarija se može koristiti u toku radnog vremena Gradske uprave Grada Trebinja, a prema rasporedu koji će poslanici dogovoriti sa načelnikom Odjeljenja za opštu upravu pri Gradskoj upravi Grada Trebinja.