Grad Trebinje raspisao je javni poziv za subvencionisanje poslodavaca koji žele da obezbijede obavljanje pripravničkog staža osobama sa visokom i višom stručnom spremom, saopšteno je iz Gradske uprave.Sredstva za finansiranje plata pripravnika tokom jednogodišnjeg stručnog osposobljavanja obezbijediće grad Trebinje - iz budžeta i Fonda solidarnosti, a pravo da konkurišu imaju poslodavci sa sjedištem u Trebinju.
U pozivu se navodi da je cilj stručno osposobljavanje osoba sa visokom ili višom stručnom spremom radi polaganja odgovarajućeg stručnog ispita, čime bi se postigao nivo konkurentnosti tih osoba za trajno zaposlenje.
Sredstva za isplatu plata od 400 do 550 KM u potpunosti će obezbijediti grad Trebinje, dok će poslodavci, u skladu sa mogućnostima, moći da isplaćuju i veće plate.
Poziv je otvoren najduže do kraja 2017. godine.

Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović razgovarao je prije desetak dana sa 85 visokoobrazovanih lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Trebinju, kojima je ponuđeno da biraju realni ili javni sektor u kome bi obavili pripravnički ili volonterski staž.
Nezaposlenim licima ponuđena je i treća varijanta - samozapošljavanje, pa im je sugerisano da svoj projekat kandiduju kod Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, koji će gradska vlast u cijelosti podržati.
Petrović je, nakon što je tada saslušao želje i probleme nezaposlenih lica, istakao da je vrlo pozitivno što se 85 odsto njih prijavilo da hoće da radi i u realnom sektoru, što pokazuje da mladi žele što prije da se osamostale.
SRNA