Grada Trebinja objavio je Javni poziv namijenje za projekte udruženja građana/fondacija iz oblasti društvene brige o starima, nacionalnih manjina i povratnika za 2019. godinu.


U okviru Budžeta Grada Trebinja za 2019. godinu za ove projekte planiran je iznos od 90.000,00 KM.
Maksimalan iznos sredstava po projektu je 8.000,00 KM, a udruženje građana/fondacija koji konkurišu na Javni poziv mogu prijaviti jedan ili više projekata.


Na Javni poziv može se prijaviti udruženje građana/fondacija, registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske, koje ima sjedište i adresu na području grada Trebinja.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Grada Trebinja.


Javni poziv, obrazac za prijavu projekta, obrazac prijedloga projekta i obrazac za izvještavanje o realizaciji projekta mogu se preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Trebinja - www.trebinje.rs.ba.


Javni poziv objavljen je 21.12.2018. godine.


Trebinje Danas