U okviru Budžeta Grada Trebinja za 2019. godinu planiran je iznos od 60.000,00 KM namijenjen za projekte udruženja građana/fondacija iz oblasti kulture, nauke i društvene brige o mladima.


Na Javni poziv mogu se prijaviti udruženja građana/fondacija registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske, koja imaju sjedište i adresu na području grada Trebinja.
Maksimalan iznos sredstava po projektu je 5.000,00 KM, a udruženje građana/fondacija koji konkurišu na Javni poziv mogu prijaviti jedan ili više projekata.


Javni poziv otvoren je 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Grada Trebinja i na internet stranici Grada Trebinja.


Obrazac za prijavu projekta, obrazac prijedloga projekta i obrazac za izvještavanje o realizaciji projekta mogu se preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Trebinja - www.trebinje.rs.ba.


Trebinje Danas