Vlada Crne Gore - Foto: Wikipedia
Zbog objavljivanja spiska osoba kojima je bila određena samoizolacija i dijela spiska zaraženih virusom korona najavljena je tužba protiv crnogorske vlade i države.

Tužbu je najavilo oko 250 oštećenih, a prema pisanju podgoričkog Dana, među prvima su tabak presavili Bjelopoljci.

Pozivajući se na svoje informacije, list piše da će najviše tužbenih zahtjeva biti u Podgorici, a odštetni zahtjevi kreću se, navodi se, od pet do 10 hiljada evra, prenosi B92.

Jedan broj oštećenih građana zastupa i advokat Dalibor Kavarić, koji je u izjavi za Dan rekao da je vlada donošenjem nezakonite odluke o objavljivanju imena i ličnih podataka lica u samoizolaciji nepotrebno prouzrokovala materijalnu štetu budžetu Crne Gore i novčanu obavezu na teret građana Crne Gore, koja pripada osobama koje su na taj način stigmatizovane i čija je privatnost nepotrebno i neovlašćeno izložena uvidu javnosti.

- Postupajući na ovaj način, prethodna vlada je povredila prevashodno načelo proporcionalnosti čija je suština da država pronađe pravičnu srazmjeru između preduzete mjere 'koja je neophodna da bi se u otvorenom i demokratskom društvu zadovoljila svrha zbog koje je ograničenje dozvoljeno' i postavljenog opšteg cilja, gdje je u konkretnom slučaju na pojedinca pao isuviše velik teret u odnosu na javni cilj koji je trebalo postići - naveo je Kavarić.

Ukazao je da postupci na opisani način, osobama čiji su lični podaci objavljeni povređeno pravo na privatnost i pravo na zaštitu podataka o ličnosti koje štiti Ustava Crne Gore, kako i prava na poštovanje privatnog i porodičnog života garantovanog Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Dodao je da je zaštita ličnih podataka, uključujući i medicinske podatke od krucijalne važnosti za zaštitu prava na poštovanje privatnog i porodičnog života, proizilazi iz odredbe Evropske konvencije, a zaštitu tog prava potvrđuje i bogata i relevantna praksa Evropskog suda za ljudska prava.

Podgorički dnevnik piše da je 10 osoba iz Bijelog Polja već podnijelo tužbe protiv države preko advokata Miloša Kojovića, koji ističe da osobe čija su imena objavljena imaju prvo na pravičnu naknadu zbog povrede prava ličnosti.

Ustavni sud Crne Gore ukinuo je odluku Nacionalnog koordinacionog tela za zarazne bolesti o objavljivanju imena lica u samoizolaciji od 21. marta ove godine, utvrdivši da je ona suprotna Ustavu Crne Gore, Zakonu o zaštiti ličnih podataka, Evropskoj konvenciji i Konvenciji Savjeta Evrope.

Takva odluka je donesena na inicijativu NVO Građanska alijansa.