Gradska uprava u Trebinju, ostvarenim rezultatima u prvih 365 dana mandata, i u široj javnosti prepoznata je kao svijetao i primjer za ugledanje među lokalnim samoupravama u Srpskoj, što raduje, ali jednako i obavezuje cijelu zajednicu na nove napore – rekao je gostujući u emisiji „Aktuelno“ Radio Trebinja gradonačelnik Luka Petrović.


Petrović je istakao da je gradska administracija u ovom periodu nastojala da sanira stanje, poboljša efikasnost, uvede red i najbolje prakse u svaku oblast života i rada, da podstakne radnu klimu i preduzetnički duh – ali ne zaboravi ni porodice u stanju socijalne potrebe, te započne novi ciklus investicija u infrastrukturu, koja bi u Trebinju trebalo da obezbijedi kvalitetnije uslove za život i privređivanje.
Petrović je napomenuo da je porodica bila i ostaće polazište i osnov politike gradske administracije: posredstvom reorganizovanih mjesnih zajednica, koje na terenu prepoznaju i delegiruju konkretne probleme, Grad Trebinje nastojaće da uđe u svako od 8.500 domaćinstava i ponudi barem jednu pomoć, a sa istom namjerom već je kreirano i 16 novih programa podrške – od treće vantjelesne oplodnje, materinskog dodatka, do pomoći boračkim kategorijama i djeci na selu, preko razvojnih programa podrške agraru, do projekata zapošljavanja i granta za pokretanje vlastitog biznisa.
On je istakao da je samo kroz ova dva programa zapošljavanja i samozapošljavanja 109 naših sugrađana došlo do dugo čekanog posla, a najavio je i nova radna mjesta u realnom sektoru – najprije u novoformiranom poslovnom centru na Tini, gdje se, uz tekstilni, na proljeće očekuje i pokretanje pogona za proizvodnju obuće.
Nastavak zamašnog projekta rekonstrukcije vodovodnog sistema, izgradnja zatvorenog bazena, popločavanje Starog grada, rekonstrukcija gradskog parka, sa novim sistemom za navodnjavanje, led rasvjetom i video nadzorom, sanacije fasada u centru grada – samo su neki od već započetih projekata, a u planiranju investicionog ciklusa za narednu godinu, navodi Petrović, nisu zaboravljena ni ruralna područja Trebinja – jer je, kaže on, jednako važan interes Gradske uprave i snažno selo, sa uslovima za ostanak, rad i dostojanstven život.
Uz programe razvoja poljoprivrede Agrarnog fonda i najavljene izgradnje sistema za navodnjavanje – u Trebinjskom i Petrovom polju i zubačkom platou, u donjem dijelu Ljubomirskoj polja, na Mosku i Jasenu, planirano je i asfaltiranje 8 do 10 kilometara seoskih puteva, na 22 lokacije definisane kao najprioritetnije.
Petrović se u emisiji osvrnuo i na projekcije gradskog budžeta za narednu godinu, čiji će se nacrt pred odbornicima Skupštine grada naći u četvrtak.
Budžet za 2018. godinu planiran je ambicioznije na iznos od 26,6 miliona KM kako bi mogao da isprati planirane razvojne projekte – ali, napomenuo je Petrović, i zbog prisjelih obaveza od 750.000 KM za servisiranje kredita, kojim je Grad Trebinje morao da pokrije dugove prethodne administracije.
I pored ovog opterećenja, ističe Petrović, budžet je prvenstveno razvojni – sa više od 6 miliona KM planiranih za kapitalne projekte.
Gradonačelnik se osvrnuo i na primjedbe Rodoljuba Draškovića na kooperativnost Gradske uprave – istakavši da izuzetno cijeni ulogu komanije „Svislajon“ u razvojnim projektima grada, ali s druge strane i podsjeća – da postoje i propisima definisane obaveze koje svako mora da poštuje.

Radio Trebinje