IMG_20230821_150403.jpg (303 KB)

Predsjednik Skupštine gradske Boračke organizacije Trebinje Pero Vuković, pozvao je danas javna preduzeća i ustanove kao i firme koje posluju u Trebinju da se prijave na „Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programima zapošljavanjau 2023. godini“, koji je raspisao JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programima zapošljavanjau 2023. godini danas je na konferenciji za novanare, koju je organizovala Gradska boračka organizacija, predstavio Dragan Popović, rukovodilac Zavoda za zapošljavanje, Filijala Trebinje.

„Po Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja „Zajedno do posla“ u 2023. godini, odobrena su sredstva od 6.000.000,00 KM za zapošljavanje 1.151 lica. Programom je predviđeno samozapošljavanje, zapošljavanje kod poslodavaca, te zapošljavanje pripravnika sa VSS – djece poginulih boraca VRS, za lica koja su prijavljena na evidenciju nezaposlenih po sljedećim komponentama - prva komponenta: Sufinansiranje samozapošljavanja djece poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS i demobilisanih boraca VRS za 273 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu, što ukupno iznosi 1.365.000,00 KM. Druga komponenta- Sufinansiranje zapošljavanja kod poslodavaca djece poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS i demobilisanih boraca VRS bez obzira na dužinu trajanja nezaposlenosti i djece demobilisanih boraca i RVI koja se na evidenciji nezaposlenih nalaze duže od 12 mjeseci za 544 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu, što ukupno iznosi 2.720.000,00 KM, treća komponenta - Sufinansiranje zapošljavanja kod poslodavca teško zapošljivih lica u izrazito nerazvijenim i nerazvijenim opštinama za 300 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu, što ukupno iznosi 1.500.000,00 KM i četvrta komponenta- Sufinansiranje zapošljavanja pripravnika sa VSS djece poginulih boraca za 34 lica u iznosu od 12.204,00 KM na godišnjem nivou po jednom nezaposlenom licu, što ukupno iznosi 414.936,00 KM. Za podršku zapošljavanju u privredi putem isplate uplaćenih poreza i doprinosa zaposlenih radnika, odobrena su sredstva od 5.000.000,00 KM“, istakao je Popović.

Javni poziv je otvoren do 31. avgusta ove godine.

Dragan Popović, rukovodilac Zavoda za zapošljavanje, Filijala Trebinje podsjetio je da je protekloj godini kroz razne programe zapošljavanja i samozapošljavanja u gradu Trebinju zaposleno 196 osoba.

„Na evidenciji filijale Zavoda trenutno je 1.480 demobilisanih boraca, od čega je 230 iz Trebinja“, naglasio je Popović.

Bojan Vučurević, načelnik trebinjskog Odjeljenja za turizam, zaštitu životne sredine i preduzetništvo najavio je novi program za zapošljavanje za boračke kategorije, koji će Grad Trebinje raspisati do kraja oktobra ove godine.

„Program čija je vrijednost 100.000 KM trajaće dvije godine. Kako je planirano, svakom korisniku će biti isplaćeno od 8.000 do 12.000 KM“, najavio je Vučurević.