Memorandum je potpisan na zahtjev Grada Trebinja i ovo je prva lokalna zajednica koja se ponudila da bude domaćin skupova koje organizuju studenti, kako bi dala doprinos radu mladih i njihovoj afirmaciji.


Petrović je istakao da je Grad na ovaj način želio da uspostavi bolju i bližu saradnju sa studentima Univerziteta u Istočnom Sarajevu, jer je među njima i veliki broj mladih iz Trebinja.
„I naša dva fakulteta su vezana za Univerzitet u Istočnom Sarajevu, tako da smo ovim memorandumom učvrstili veze“, rekao je Petrović.
On je pojasnio da Memorandum podrazumijeva zajedničko djelovanje na omasovljenju volonterskog rada, razmjenu znanja i iskustava, te rad na zajedničkim projektima koji doprinose rješavanju konkretnih problema studenata u cijeloj Republici Srpskoj.
Prema njegovim riječima, Grad će pomoći i u organizovanju događaja koji podstiču studenski aktivizam, poput studentskih radnih akcija, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, a sve u cilju afirmacije Univerziteta i Republike Srpske.
Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Milan Milišić je zahvalio predstavnicima Grada Trebinja što su pokazali razumijevanje za studente i što su se prvi i jedini ponudili da im pomognu u njihovim aktivnostima.
„Suština i cilj je da sa lokalnom zajednicom motivišemo mlade na zajednički rad i da svoje ideje, sugestije i prijedloge zajednički kreiramo i realizujemo“, rekao je Milišić.
Prema njegovim riječima, prva prilika za saradnju je već u julu, kada će Trebinje biti domaćin škole lidera za studente, ali i svake naredne.
Gradonačelniku i njegovom zamjeniku Mirku Ćuriću, koji je prisustvovao potpisivanju Memoranduma, zahvalili su i student prorektor fakulteta u Istočnom Sarajevu Dušan Simanić i potpredsjednik studentskog parlamenta Miloš Antunović.
SRNA