Zahtjevi sindikata radnika „Elektroprivrede Republike Srpske“ za povećanje cijene rada u ovom trenutku nisu realni, rekao je za ATV Borislav Grubač, izvršni direktor za organizaciono-pravne poslove u „Elektroprivredi“.

Radnici traže povećanje cijene rada sa 158 na 190 maraka. Grubač je, gostujući u ATV jutru, rekao da su ti zahtjevi podneseni bez bilo kakvih analiza koje se trebaju raditi u narednom periodu.

Podsjetio je da je u petak 20. oktobra održan kolegijum direktora Mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske, na kojem je razmatrano i diskutovano o aktuelnoj situaciji u poslovanju i radu mješovitog holdinga.

„Jedna od tačaka dnevnog reda je bilo i razmatranje pitanja odbora Sindikata vezano za povećanje cijene rada, i doneseni su zaključci shodno određenim analizama. Cijena rada u periodu od 2008. do januara 2022. bila je fiksna u iznosu od 140 KM. Od januara 2022. je povećena na 150 KM, a od 1. januara 2023. je povećana na 158 KM. Tako je uprava pokazla da je solidan partenr u kolektivnom pregovaranju, vodeći računa o interesu radnika“, rekao je Grubač u ATV jutru.

Na kolegijumu je, između ostalog, donesen zaključak da se formiraju mješovite radne grupe, sačinjene od strane predstavnika poslodavaca i radnika ispred distributivnih i proizvodnih preduzeća, koji će u odvojenim sastancima analizirati cjelokupno poslovanje ovih preduzeća, s ciljem analize ukupnog poslovanja kao i analize odredaba kolektivnog ugovora, da se vide koja su to davanja prema radnicima.

„Operatori distributivnog sistema juče su na adresu matičnog preduzeća poslali dopis kojim nas informišu da povlače potpis sa Kolektivnog ugovora za zaposlene radnike u mješovitom holdingu sa inicijativom da se odmah krene u pregovaranje sa sindikalnim organizacijima koje postoje u sklopu tih distributivnih preduzeća“, izjavio je Grubač.

On kaže da je elektrodistributivna djelatnost strogo regulisana djelatnost, koju Regulatorna komisija za energetiku reguliše, odnosno, potreban godišnji prihod za rad i održavanje distributivne mreže, što je i učinjeno u decembru 2022. godine.

„Dakle, oni imaju regulativno utvrđene prihode. Promjena cijene rada ili bilo kojeg drugog primanja radnika, bez sprovedenog tarifnog postupka, dovodi u pitanje likvidnost preduzeća, vodi ga u zonu negativnog poslovanja. Istovremeno, povlači odgovornost distributivnih preduzeća“, naveo je on.

Dodaje da je rok za završetak analiza 15. februar 2024. godine. Istakao je da je poslovanje i matičnog preduzeća, i cjelokupnog holdinga otežano zbog aktivnih arbitražnih postupaka koje se vode u Ugljeviku od strane Elektrogospodarstva Slovenije, gdje je javnost već informisana o određenim odlukama koju je tribunal u Beogradu donio, kao i zahtjev za mirno rješavanje spora koji je podnijet od strane Hrvatske elektroprivrede u vezi TE Gacko.

Sindkalci danas imaju sastanak u 12 časova i najavljuju radikalne mjere, a Grubač poručuje da treba raditi sa zakonom i poštovati odredbe i Zakona o radu i trenutnog Kolektivnog ugovora, te dodaje da su u upravi matičnog preduzeća uvijek za razgovor.