218126.jpg (204 KB)

Pokušaji falsifikovanja činjenica o srednjovjekovnoj prošlosti Srba na teritoriji Republike Srpske i BiH i pominjanje takozvane bosanske ili bošnjačke nacije su politički instruisani, u šta su uložena i velika finansijska sredstva da bi se opravdalo postojanje jedne nacije, koja dobija svoje ime tek nakon posljednjeg rata u BiH, izjavila je direktor Muzeja Hercegovine u Trebinju Ivana Grujić.

Ona je istakla da je, nakon sve češćih pokušaja falsifikovanja srednjovjekovne istorije Srba na prostoru Srpske i BiH, saglasna sa stavovima mnogobrojnih srpskih intelektualaca iz Republike Srpske, BiH, Srbije i Crne Gore koji su uputili javni apel o zaštiti kulturno-istorijskog nasljeđe Srba kako bi skrenuli pažnju javnosti na takve zloupotrebe.

POKUŠAJI FALSIFIKOVANJA SRPSKE SREDNJOVJEKOVNE ISTORIJE JOŠ OD AUSTROUGARA

Grujićeva je podsjetila da su takvi pokušaji falsifikovanja srpske srednjovjekovne istorije počeli još za vrijeme austrougarske okupacije ovih prostora.

- I rad Benjamina Kalaja je doprinio da se formira publikovanje ideje o bosanskoj crkvi i o Bošnjacima kao posebnoj naciji, a svi dobro znamo da je u srednjem vijeku, odnosno 1466. godine došlo do okupacije BiH, a okupirana je i Srbija i Crna Gora od tadašnjeg Osmanskog carstva - istakla je direktor jedne od najznačajnijih ustanova kulture u Srpskoj.

Grujićeva je naglasila da je dio naroda sa ovog područja tada pod prisilom promijenio svoju vjeru i primio islam i od tada, pa do posljednjeg rata taj narod se izjašnjavao kao muslimanski, po vjeri, ne po naciji.

- To su duboki problemi koji se ne mogu riješiti preko noći i zato nam se dešava sada da su naučnici koji pripadaju takozvanoj bošnjačkoj naciji spremniji u tom pokušaju prisvajanja srpskog srednjovjekovnog nasljeđa, jer im nedostaje srednjovjekovni korijen, koji postoji na prostoru BiH, a pripadao je većinom srpskom narodu, a u jednom dijelu i hrvatskom narodu - navela je Grujićeva za Srnu.

PRVA ŠTAMPARIJA U BiH - U OKVIRU MANASTIRA U DONJOJ SOPOTNICI

Komentarišući neke od očiglednih primjera promovisanja takozvane bosanske nacije i falsifikovanja prošlosti, kao što je slučaj sa Čajničkim četvorojevanđeljem, gdje se negira njegov pravoslavni i srpski karakter, a Srpska pravoslavna crkva optužuje za njegovo ugrožavanje, Grujićeva je istakla da je dovoljno reći da je prva srpska štamparija na prostoru BiH, i druga na Balkanu, poslije one na Cetinju, osnovana u današnjem Novom Goraždu, u okviru srednjovjekovnog manastira u Donjoj Sopotnici.

Ona je naglasila da je na tom lokalitetu Muzej Hercegovine vršio istraživanja i otkrio temelje tog manastira u porti crkve koju je podigao Stefan Vukčić Kosača.

- Što se tiče pokušaja prisvajanja kralja Stefana Tvrtka Prvog Kotromanića i bosanske srednjovjekovne države, to su vještački pokušaji da se potvrdi današnji identitet Bošnjaka - rekla je Grujićeva i naglasila da je u stvari Bosna kao srednjovjekovna država bila jedna oblast kojom su većinom vladali vladari koji su pripadali srpskom narodu.

TVRDITI DA NIJE BILO SRBA U SREDNJEM VIJEKU ISTO KAO I NEGIRATI GRKE U ANTICI

Ona je ukazala da je i priča da narodi nisu postojali, nego tek početkom 19. vijeka, podvala koja se može naći u pojedinim medijima u BiH i naglasila da u stvari nacionalne države nastaju u 19. vijeku, a narodi od početka formiranja zajednica.

- Kada biste danas rekli da ne postoji srpski narod u srednjem vijeku, to je isto kao kada biste rekli da ne postoji grčki narod u Staroj Grčkoj ili Egipćani da ne postoje u Starom Egiptu - napomenula je Grujićeva, ukazavši da je riječ o o pokušaju zamjene teza.

Ona je rekla da su tendenciozno formirane i odgovarajuće katedre u Sarajevu sa namjerom opovravanja istorijske istine, kao i da se za tamošnje istoričare i arheologe obezbjeđuju stipendije za magistarske i doktorske studije u Zagrebu koji potom organizuju konferencije i gostuju i u inostranstvu u pokušaju falsifikovanja srpske istorije.

- I tu je naš propust jer smo to isto i mi mogli da uradimo, ali ne da falsifikujemo istinu, jer je nauka istine jedina koja se priznaje - rekla je Grujićeva.

SRBI VIŠE DA PROMOVIŠU NACIONALNU ISTORIJU

Ona je napomenula da Srbi moraju mnogo više da rade na promociji sopstvene istorije i na arheološkim istraživanjima, čime će odbraniti svoj nacionalni identitet i istorijsku istinu koja govori o postojanju srpskog naroda na teritoriji BiH.

Grujićeva je naglasila da je to posebno izraženo u Hercegovini, gdje su arheološka istraživanja izuzetno važna, jer upravo ona potvrđuju kontinuitet življenja srpskog naroda na ovom području.

- Zbog toga što smo toliko sigurni u svoju istoriju, ne znači da ne treba ništa da radimo na njenoj promociji - poručila je Grujićeva.

Ona je navela da je potrebno organizovati naučne skupove o toj temi i pozivati stručnjake i iz drugih zemalja da se na osnovu naučnih dokaza prezentuje istina o istoriji srpskog naroda, da bi se opovrglo ono što drugi pokušavaju.

Grujićeva je napomenula da treba više ulagati i u obrazovanje i usavršavanje mladih istoričara i arheologa.

- Moj stav, kao arheologa, jeste da naš patriotizam i odbranu svog nacionalnog identiteta najbolje možemo da pokažemo pošteno radeći svoj posao, najbolje što možemo - arheolozi treba što više da istražuju, a država ozbiljnim sredstvima da pomogne i formira poseban fond za finansiranje terenskih istraživanja - poručila je Grujićeva.