Koordinacioni odbor boračkih organizacija regije Istočna Hercegovina jednoglasno je podržao nedavne zaključke Skupštine BORS-a, po kojima će, ukoliko ova organizacija do kraja godine ne dobije izdvojeni status u odnosu na ostala udruženja u RS i ne riješi se pitanje penzionisanja oko 3500 nezaposlenih demobilisanih boraca Vojske RS, biti sazvan Sabor srpskih boraca, a ne isključuje se ni mogućnost organizovanja boračkih protesta.


U zaključcima sa jučerašnje sjednice u Berkovićima zatraženo je da se ispoštuje dogovor rukovodstva BORS-a, premijera RS Željke Cvijanović i resornih ministara od 6. septembra ove godine, koji se odnosi na rješavanje problema penzionisanja 3.500 nezaposlenih demobilisanih boraca Vojske RS, koji imaju više od 65 godina života i manje od 15 godina staža.
U protivnom, kako se navodi u zaključcima, biće sazvan Sabor srpskih boraca, koji bi okupio oko 3. 000 izabranih predstavnika boračke populacije, od mjesnih do republičkih odbora BORS-a, a ne isključuje se ni organizovanje boračkih protesta.
Koordinacioni odbor boračkih organizacija regije Istočna Hercegovina jednoglasno je podržao i hitno aktiviranje Uredbe o stambenom zbrinjavanju boračkih kategorija, kako bi se mogla planirati sredstva u budžetu za narednu godinu.
Radio Trebinje