putevi het.jpg

Z P „Hidroelektrane na Trebišnjici” nastavljaju sa dosadašnjom praksom pružanja pomoći prvenstveno ruralnim sredinama na teritoriji grada Trebinje. Trenutno se izvode radovi na nasipanju raskrsnice i dijela puta na relaciji Ljubovo-Dražin Do, ukupne dužine od oko 4km.

Ovi radovi predstavljaju još jedan važan korak u izgradnji moderne saobraćajnice na pomenutoj relaciji ističu u HET-u.

putevi het2.jpg

putevi het1.jpg