HET-1-Remont-2023.jpg (651 KB)

Prema usaglašenom planu remontnih radova sistema „Hidroelektrana na Trebišnjici“ za 2023. godinu, danas je počeo redovni godišnji remont.

Nikola Tubić, rukovodilac Hidroelektrane „Trebinje 1“ ističe da je u cilju što efikasnijeg sprovođenja remonta i što kraćeg zastoja agregata usaglašen plan remonta u nekoliko termina i to u periodu od 4. septembra do 2. novembra.

„Beznaponsko stanje je planirano da se odradi do 13. septembra, a u toku beznaponskog stanja elektrana je u potpunosti neraspoloživa, tj. svi agregati su van mreže deset dana, jer su postrojenja bez napona i taj period se koristi za njihovu detaljnu reviziju. Remont agregata 1 će se raditi od 4. septembra do 23. septembra, a od 24. septembra do 3. oktobra u planu je redovni godišnji remont agregata 3. Redovni godišnji remont agregata 2 počeće 4. oktobra i biće završen do 2. novembra ove godine“, rekao je Tubić.

Od rukovodioca Hidroelektrane „Trebinje 1“ saznajemo da će na agregatima 1 i 2 servisirati servo-motore ulaznih građevina pomenutih agregata. Taj posao povjeren je firmi „Turbing“ iz Zagreba. Dok će na agregatu broj 2 biti zamijenjen sistem pobude generatora što će uraditi zagrebačka firma „Advensys“.

U vrijeme remonta radiće se i brojna ispitivanja sigurnosnih ventila na posudama pod pritiskom, ispitivanje generatorskih, transformatorskih i dalekovodnih zaštita, ispitivanje protiv-požarne zaštite generatora, ispitivanje vatrodojavnog sistema, ispitivanje strujnih i naponskih transformatora od strane trećih lica.

„Redovni godišnji remont je preventivno održavanje gdje se otklanjaju nepravilnosti i smetnje koje su primijećene u prethodnom periodu. S ponosom ističem da će gotovo cjelokupan posao oko remonta obaviti naši zaposleni“, istakao je rukovodilac HE „Trebinje 1“.

Remont na HE „Trebinje 2“ trajaće od 4. septembra do 18. septembra 2023. godine dok će remont na Hidroelektrani „Dubrovnik“ trajati do 14. oktobra tekuće godine.

„Što se tiče remonta u HE „Dubrovnik“ remontne aktivnosti su počele 3. septembra u 20 časova kada su oba agregata u HE „Dubrovnik“ izašla iz pogona. Od 22 časa do 24 časa vršena su mjerenja gubitaka vode u dovodnom tunelu za HE „Dubrovnik“. Pražnjenje dovodnog tunela je počelo 3. septembra od 24. časa radom agregata G1 prema usaglašenom programu pražnjenja. Očekuje se da tunel bude prazan u jutarnjim časovima 4. septembra oko 6 časova, a poslije 10 časova je planiran pregled dovodnog tunela. Bezvodno stanje tunela trajaće od 4. do 13. septembra (10 dana) i u tom periodu ni Herceg Novi neće imati standardno snabdijevanje vodom. Što se tiče remontnih aktivnosti agregata, planiran je remont agregata G1 od 4. do 26. septembra (23 dana) i agregata G2 od 4. septembra do 14. oktobra (41 dan)“, rekao nam je Branislav Grubač, šef Službe za planiranje i upravljanje proizvodnjom.

Svi radovi na remontu postrojenja i agregata koji će biti obavljeni za vrijeme redovnog godišnjeg remonta se mogu podijeliti u tri grupe: radovi vezani za elektro dio, radovi vezani za automatiku, mjerenja i zaštite i radovi vezani za mašinski dio.

Redovni godišnji remont sistema „Hidroelektrana na Trebišnjici“ trajaće do 2. novembra