het remont.jpg

Redovni godišnji remont agregata i postrojenja u HE „Trebinje 1“ završen je 12. oktobra tj. dva dana prije planiranog roka.

Svi remontni radovi na agregatima i postrojenjima planirani Planom redovnog godišnjeg remonta izvedeni su u sopstvenoj režiji, korištenjem sopstvene radne snage, odnosno radnika Pogona HE „Trebinje 1“. Za potrebe remonta korišteni su rezervni dijelovi iz postojećih zaliha uz minimalno izdvajanje dodatnih finansijskih sredstava.

„Pored gore pomenutih radova izvedeni su i značajni radovi od strane trećih lica na osnovu potpisanih ugovora, a sve u terminima planiranim za redovni godišnji remont, čak i kraćim, što je u trenutnim okolnostima od izuzetne važnosti za cijeli EES Republike Srpske. Od značajnijih radova vrijedi istaći radove na servisiranju servomotora tablastih zatvarača agregata III i temeljnih ispusta I i II, radove na zamjeni sistema pobude generatora I, radove na sanaciji i ispitivanju radnih kola turbina, ispitivanja generatorskih, transformatorskih i dalekovodnih zaštita, ispitivanja generatorskih i vakuumskih prekidača, ispitivanja sigurnosnih ventila na posudama pod pritiskom…“, rekao nam je dipl. inž. Nikola Tubić, rukovodilac HE „Trebinje 1“.

Tubić je istakao i da se remont može ocijeniti vrlo uspješnim, kako zbog obima i kvaliteta obavljenih radova u periodu remonta, značaja obavljenih radova i ispitivanja na generatorima i opremi, tako i činjenicom da su otklonjene određene nepravilnosti i smetnje u pogonu koje su primijećene u prethodnom periodu, a što će sve zajedno rezultirati još većom pouzdanosti i stabilnosti u redu elektrane.

Podsjećamo da je remont HE „Trebinje 1“ počeo 5. septembra, a radovi su u potpunosti izvedeni u skladu sa planom godišnjeg remonta za 2022. godinu.