stipendije-het.jpg (133 KB)

Iz Hidroelektrana na Trebišnjici obavještavaju studente koji su ostvarili pravo na stipendiju za školsku 2022/2023. godinu, po Odluci Uprave Preduzeća broj: 3545 od 10.05.2023. godine, da će se potpisivanje Ugovora o stipendiranju obaviti dana 26.06.2023. godine (ponedjeljak), sa početkom u 10 časova, u velikom amfiteatru u Upravnoj zgradi MH „ERS“ a.d. Trebinje, ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje.

Prilikom potpisivanja Ugovora dužni ste dostaviti broj žiro računa na koji će Vam biti uplaćivana sredstva za stipendiju.

Ukoliko niste u mogućnosti lično da dođete, Ugovor može potpisati drugo lice uz ovjerenu Punomoć i kopiju lične karte.

U slučaju da Vam je u međuvremenu dodijeljena stipendija od drugog javnog izvora stipendiranja, imate mogućnost da se opredijelite za jednu stipendiju, ako to već niste uradili u prethodnom periodu, a nakon objavljivanja Odluke sa Rang listom.

Ukoliko se odlučite za stipendiju MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje potrebno je da dostavite pismenu izjavu da se odričete stipendije iz drugog javnog izvora stipendiranja.

Ukoliko MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje naknadno ustanovi da se niste odrekli stipendije iz drugog javnog izvora stipendiranja, ista će Vam biti obustavljena, navodi se u obavještenju.