Hiljade stanovnika  Trebinja šalje poruke mira i želje da se nerazumni urazume, situacija u Crnoj Gori smiri i prestanu ataci na srpske svetinje i srpski narod u toj državi.

trebinje-cg2.jpg

trebinje-cg.jpg

trebinje-cg3.jpg

tb-cg.jpg