mitrovdnske-ofanzive.jpg

U Nevesinju se danas obilježava 28, odnosno 26 godina, od mitrovdanskih bitaka, koje predstavljaju simbol odbrane Nevesinja i istočne Hercegovine u odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Osmog novembra 1992. godine počela je Prva mitrovdanska bitka, za koju je bio mobilisan kompletan vojni potencijal muslimansko-hrvatskih snaga iz Hercegovine, kao i regularne snage Hrvatske vojske, sa ukupno 40.000 pripadnika, a operacijom je komandovao Janko Bobetko tadašnji načelnik Generalštaba Hrvatske vojske.

Nevesinjska brigada u tom trenutku u punom sastavu imala je 4.000 boraca, a na liniji odbrane nalazilo se 1.500 boraca ujutro 8. novembra, kada je na njihove položaje izvršen snažan artiljerijski napad sa ciljem da njime razbiju linije odbrane i stvore mogućnost za brz prodor u istočnu Hercegovinu .

Herojskom odbranom boraca Nevesinjske brigade koji su se zadesili na položajima kada je počeo napad, te pristizanjem ostalih boraca te brigade, kao i dobrovoljaca, ofanziva je razbijena.

Poginulo je 412 boraca Vojske Republike Srpske i jedan civil, dok je neprijateljska strana imala više stotina poginulih.

Drugu mitrovdansku ofanzivu izvele su jedinice takozvane Armije BiH, tako što su kroz položaje Nevesinjske brigade u pozadinu ubacile oko 900 vojnika.

Faktorom iznenađenja pokušali su da izvedu ono što je planirano u Prvoj ofanzivi, pokore čitavu istočnu Hercegovinu. To im se nije ostvarilo, njihove snage su bile desetkovane i veliki broj mrtvih ostavili su na teritoriji koju su napali.

24 borca i četiri civila poginula su junački braneći srpsku teritoriju.

U dvije mitrovdanske bitke iz 1992. i 1994. godine odbranjeni su Nevesinje i Hercegovina.

Sveti Dimitrije se sa posebnim poštovanjem obinježava u Nevesinju, a 8. novembar je datum za koji su vezane najsvjetlije stranice istorije ovog kraja. Za vojničke zasluge u Mitrovdanskim i drugim bitkama Nevesinjska brigada je prva u Republici Srpskoj odlikovana najvišim vojničkim priznanjem – Ordenom Nemanjića.