U Trebinju će u maju biti održana međunarodna investiciona konferencija koja će pružiti priliku investitorima da se predstave ovom gradu, ali i da im se prezentuju trebinjski poetncijali, kako bi se ugovorili konkretni projekti koji će otvoriti nove kapacitete i nova radna mjesta.


Prema riječima gradonačelnika Luke Petrovića, već se radi lična karta grada, njegovih ponuda i želja, a na konferenciji je, uz učesnike iz zemlje i regiona, već izvjestan dolazak privrednih delegacija iz Turske, Grčke i Kine.
Konferencija će biti organizovana u četiri panela, a prvi je rezervisan za realizaciju infrastrukutrnih projekata važnih za grad, kao što su završetak postojeće i gradnja glavne obilaznice, razvoj sportskog dijela uz Grad sunca Rodoljuba Draškovića, završetak plivačkog kompleksa, gradnja treće komponente vodovodnog sistema, kao i projekti navodnjavanja Petrovog i Popovog polja.

Na drugom panelu biće prezentovane razvojne šanse u poljoprivredi, posebno u proizvodnji organske hrane i ljekovitog bilja, a treći će se baviti turizmom, gdje potencijal nije dovoljno iskorišten, dok će četvrti panel biti rezervisan za prezentaciju zakonodavno-pravnih beneficija koje Trebinje može da ponudi investitorima u realnom sektoru i novim radnim mjestima.
V.Duka/Nezavisne