Inspektorat Republike Srpske (Foto: koronavirususrpskoj.com) -
Inspektorat Republike Srpske saopštio je da su neosnovane tvrdnje gradonačelnika Banjaluke o uskraćivanju informacija javnosti i nepostupanju zdravstvene inspekcije i glavnog republičkog zdravstvenog inspektora Milice Matijević pokazatelj njegove neupućenosti, neinformisanosti i nepoznavanja zakonskih procedura u inspekcijskom nadzoru kao upravnom postupku.

Iz Inspektorata Srpske su napomenuli da su protekle sedmice upoznali javnost o činjenici da je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH jedina ovlaštena da nadzire primjenu Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, a što je u svojim izjavama decidno naveo i direktor Agencije Aleksandar Zolak.

- Pomenuti zakon niti jednim svojim članom ne propisuje nadležnosti entitetskih inspekcija, niti mjere koje bi oni mogli preduzimati po pitanju kontrole kvaliteta lijekova i medicinskih sredstava - navodi se u saopštenju.

Ovim zakonom, dodaje se u saopštenju, entitetske inspekcije su u potpunosti isključene iz sistema kontrole kvaliteta lijekova, jer je ovlaštenje dato isključivo inspekciji Agencije.

- Takođe, Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, definisao je ovlaštenje inspektora Agencije za preduzimanje mjera predviđenih Zakonom o nadzoru nad tržištem u BiH, a kojim se propisuje procedura povlačenja proizvoda u slučaju utvrđenog postojanja rizika - navodi se u saopštenju.

Iz Inspektorata napominju da, obzirom da je Agencija kiseonik koji se koristi u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj okvalifikovala kao proizvod sa određenim stepenom rizika, bila dužna na osnovu ovlaštenja datih pomenutim zakonima i preduzeti mjere na njegovom povlačenju sa tržišta i iz upotrebe.

- Gradonačelnika Banjaluke je ipak izostavio da se javno osvrne na ove činjenice i pozove direktora Agencije da preduzme aktivnosti iz svoje nadležnosti, ostavljajući time utisak da su njegove izjave subjektivne i pristrasne - navodi se u saopštenju.

Iz Inspektorata su napomenuli i da je informacija o kontroli republičke zdravstvene inspekcije u Bolnici Trebinje, u kojoj je uvidom u predočenu dokumentaciju o porijeklu kiseonika koji se koristi u medicinske svrhe, utvrđeno da je dobavljač kompanija "Milojević Gilje Gas", već poznata javnosti i u više navrata objavljena u medijima od Inspektorata Republike Srpske.

- Obzirom da dobavljač nije predočio dozvolu za promet medicinskih sredstava kao dokaz, ni izjavu da li posjeduje dozvolu za promet navedenih gasova, postupajući inspektor je prvostepenim rješenjem zabranio dalju upotrebu navedenih gasova. Bolnica Trebinje je na prvostepeno rješenje uložila žalbu, drugostepenom organu Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske - navodi se u saopštenju.

Iz Inspektorata su podsjetili i da je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić na konferenciji za novinare 30. septembra nakon izvršenih analiza kiseonika uzetog sa Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske, govorio o konkretnoj kontroli, kao i drugostepenom postupku po žalbi, koji još nije završen, te da ta činjenica ukazuje da je cijeli postupak već poznat javnosti.