HET - Foto: RTRS
Hidroelektrane na Trebišnjici intezivno rade na "Gornjim horizontima", najvećem razvojnom projektu u Republici Srpskoj u ovom trenutku i sa početkom nove građevinske sezone očekuje se da će postati jedno veliko gradilište, izjavio je danas Srni izvršni direktor u tom preduzeću Ilija Tamindžija.

Tamindžija je naveo da HET posvećeno radi na tom, više decenija čekanom projektu, pojasnivši da će izgradnjom Hidroelektrane /HE/ "Dabar", koja pripada tom sistemu, biti povećani bilansi HET-a za 50 odsto.

- U finansijskom smisu i više od tog iznosa, jer je struja iz HE "Dabar" namijenjena za izvoz, dok postojeće hidroelektrane HET-a imaju obavezu javnog snabdijevanja domaćih potrošača - precizirao je Tamindžija.

On je napomenuo da se sada radi na najznačajnijem projektu HE "Dabar", tunelu Dabar - Nevesinje, dugom 12.300 metara, koji se betonira.

- Tim tunelom će se vode, koje prirodno gravitiraju ka neretvanskom slivu, prevesti u sliv Trebišnjice i sistemom tunela i kanala dovesti u Bilećko jezero. Time će postojeće hidroelektrane "Trebinje jedan" i "Dubrovnik" imati proizvodnju od oko 270 gigavat-sati struje, što je identično predviđenoj proizvodnji HE "Dabar" - naveo je Tamindžija.

On je naglasio da je HET sopstvenim sredstvima realizovao sve dosadašnje radove na tunelu, eksproprijaciji zemljišta, pristupnim putevima i vodovodima, a sada kada su potpisani finansijski i ugovor o radovima sa kinsekim partnerima, na proljeće očekuje pojačanje radova.

- Uz sve do sada uloženo, konačno će biti 60 odsto iz kredita, a 40 odsto iz sopstvenih izvora, što su rijetki projekti ovoga tipa da se realizuju sa tolikim procentom vlastitih sredstava - napomenuo je Tamindžija.

Podsjetio je da su od 10 godina, koliko postoji preduzeće, za HE "Dabar" zbog opstrukcija pet godina bili na sudu u BiH, što smatra apsurdnim ali napominje da su odbačene dvije presude i utvrđeno da nema štetanog uticaja na okolinu. S projektom se, dodao je, kasnilo skoro godinu dana i zbog epidemije virusa korona.

Tamindžija je podsjetio da su taj višenamjenski projekat za Hercegovinu izradili najpoznatiji stručnjaci bivše Jugoslavije, vodeći računa o dobrobiti stanovnika i cjelokupne privrede na širem tom području.

"Stvaranjem akumulacija na Nevesinjskom polju i dodatnih tunela i kanala, moći će bez gubitaka da se prevode vode, a u režimima velikih voda biće stvoreni tehnički uslovi na brani `Pošćenje` da se ponovo višak vode, eventualno, preliva u ponor i prirodnim tokom ponovo odlazi u sliv rijeka Bune, Bunice i Neretve", objasnio je Tamindžija.

HE "Dabar", koji pripada "Gornjim horizontima", kapitalni je objekat instalisane snage 160 megavata, u koji treba uložiti više od 220 miliona evra.

Sastoji se od brane "Pošćenje", tunela Dabar-Nevesinje, odvodnog kanala kroz Dabarsko polje, proširenja tunela Dabar-Fatnica i tunela Fatnica-Bilećko jezero, te priključnog dalekovoda.

"Gornji horizonti", osim HE "Dabar", u narednoj fazi projekta obuhvataju i izgradnju hidroleketrana u Bileći i Nevesinju.