Izuzetan geografski položaj, blizina važnih saobraćajnih koridora i visok nivo infrastrukture opremljenosti, ali i jasne vizije razvoja – Trebinju daju ozbiljne šanse za investicije, bio bi sažetak prvog panela Investicione konferencije na temu „Infrastruktura i investicije“.
Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Trebinja Marko Rikalo kaže da investitori u Trebinje mogu da računaju na kvalitetna saobraćajnu povezanost – zbog blizine Jadranske magistrale i buduće trase Jadansko-jonskog autoputa, stanica Čapljina i Nikšić na željezničkom koridoru od Srednje Evrope ka Jadranskom moru, ali i međunarodnih luka Ploče i Bar, te prometnih aerodroma Čilipi i Tivat sa svakodnevnim letovima za Beograd i Zagreb.

Što praktično znači, da vi izjutra možete u Trebinju dogovoriti poslove – a isti dan večerati u Parizu ili Stokholmu“, kaže Rikalo.
Komunalna, energetska i telekomunikaciona infrastruktura grada zadovoljava aktuelne potrebe i u bliskoj budućnosti unapređivaće se već započetim ili planiranim projektima, kao što je rekonstrukcija i dogradnja vodovodnog sistema i proširenje postojećeg te izgradnja novog prečistača otpadnih voda – koji će dugoročno riješiti pitanje komunalne infrastrukture ne samo današnjih, već i potrošača u planiranim zona širenja grada.
Uz infrastrukturu, na značajnom dijelu urbanog prostora kompletirana je i prostorno-planska dokumentacija – na osnovu koje je u Trebinju danas moguća gradnja 450 hiljada kvadratnih metara stambenog, blizu 380 hiljada m2 prostora za uslužne ili proizvodno-prerađivačke djelatnosti, uz 48 hiljada za parking garaže i 44 hiljade m2 za sportsko-rekreacione sadržaje.
Pritom, svakom investitoru naše odjeljenje dodijeliće tim koji će ga prosvesti kroz potrebne procedure – i mogu odgovorno da garantujem da će sa kompletiranom dokumentacijom svako dobiti građevinsku dozvolu u roku od tri dana“, kaže Rikalo.

Planirane zone širenja grada, dodaje on, nude i atraktive lokacije u užoj gradskoj zoni – od „Gornjeg grada“ uz glavnu trebinjsku ulicu – buduću šetališnu zonu, preko „Zasad polje“ i „Južnog gradskog izlaza“, gdje postoje značajni kapaciteti za stambeno-poslovnu gradnju, do zone „Istočni logor“, gdje je takođe planirana urbana rekonstrukcija sa planovima za stanogradnju i hotelske kapacitete.
NOVE EKONOMSKE ZONE
U novim ekonomskim zonama, na kojima se temelje vizije urbanog razvoj grada – Trebinje nudi investitorima oko 887 hektara gradskog zemljišta namijenjenog stambeno-poslovnoj gradnji, razvoju uslužnih i proizvodno-prerađivačke kapaciteta, turističkih i sportsko – rekreativnih sadržaja.
Prezentujući zoning plan ekonomske zone „Novo Trebinje“, panelista Miljana Vujičić iz gradskog odjeljenja za prostorno uređenje, istakla je da je na atraktivnom području između magistralnih puteva za Dubrovnik i Mostar, na 460 hektara uglavnom gradskog zemljišta, planirana gradnja stambeno-poslovnih, te sadražaja za elitni turizam, kao što su kompleks golf terana i kazino.

Za razvoj stanogradnje i komercijalnih djelatnosti na raspolaganju investitorima je i ekonomska zona „Aleksina Međa-Podgljivlje“, koja obuhvata oko 250 hektara oko trase planirane Istočne gradske obilaznice, dok je ekonomska zona „Volujac“, oslonjena na buduću Zapadnu obilaznicu, namijenjena za komplekse poslovnih objekata trgovine, proizvodnje, prerade i skladišenja roba.
Grad Trebinje, navodi Vujičićeva, planira urbanizaciju i „ostrva“ između glavnog toka rijeke Trebišnjice i rukavca „Ćatovića krak“, gdje na 16 hektara planirana izgradnja stambeno-poslovnog i sportsko-rekreacionog kompleksa „Otok“.
GRAD NA CRKVINI, GRAD GOLFA, GRAD SUNCA, GRAD…
Trebinje investitorima nudi osmišljena ili već gotova idejna rješenja novih i veoma atraktivnih urbanih kompleksa – „Grad na Crvini“ i „Grad golfa“, koje je predstavio doc. dr Vladimir Parežanin sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Prezentujući idejno rješenje „Grada na Crkvini“ Parežanin je rekao da kompleks „u savremenoj interpretaciji tradicionalne arhitekture“, na dominantnoj poziciji sa atraktivnom vizurom na grad, pored postojećih planira i objekte za obrazovne i ustanove kulture, za ugostiteljsku i trgovačku djelatnost i smještajne kapacitete.
„Golf rizort“ u „Novom Trebinju“ na 30 hektara neposredno uz put za Dubrovnik – zamišljen je za nivo turnira sa 18 rupa, sa zelenim i vodenim površinama, trgom, hotelima i klinikom u središnjem dijelu, „uovičenim“ elitnim apartmanskim naseljem i vilama, a vrijednost projekta procijenjena je na 40 miliona KM.

Jasno je da Trebinje, poput Rima, želi da bude i već postaje ‘grad gradova’“, kaže Parežanin podsjećajući i na kapitalni projekt, koji je već u fazi realizacije – Grad sunca.
Detalje „vrlo ambicioznog i skupog“ projakta kompanije „Svislajon“, sa akva parkom, sportskim i rekreacionim sadržajima, Varoš čaršijom, turističkim i stambenim vilama, predstavio je arhitekta Zdravko Vuleta.
NOVI SAOBRAĆAJNI KORIDORI I VODA KAO RESURS
Izgradnja Istočne i Zapadne gradske obilaznice najvažniji su projekti saobraćajne infratstrukture, kojim bi Trebinje riješilo dugogodišnji problem teretnog tranzita kroz uže gradsko jezgro, a istovremeno – i pitanje saobraćajnog uvezivanja gradskog područja sa planiranim ekonomskim zonama.
Predstavljajući buduće investicije JP „Putevi RS“ i Grada Trebinja, panelista Vedran Furtula iz Hidroeletrana na Trebišnjici, rekao je da je u toku izrada glavnog projekta Istočne obilaznice – od Aleksine Međe do Podgljivlja, dužine 7,7 kilometara, da je ukupna vrijednost projekta između 30 i 35 miliona KM, te da je zbog investiciono-tehničke složenosti projekta planirana fazna gradnja.

Trasa Zapadne obilaznice, dužina 4,2 km, spajala bi magistralne puteve za Dubrovnik i Mostar, na lokalitetima Ljubovo i Tvrdoš, a koštala bi oko 7 miliona KM.
Izgradnja Aerodrom Zupci omogućila bi snažniji zamah turističko orjentisanim privrednim grana, te poljoprivrednoj proizvodnji – transportnim mogućnostima za izvoz na strana tržišta.
Procijenjena vrijednost investicije u prvoj fazi, sa stazama i tehničkim objektima, iznosi oko 12 miliona evra – što bi omogućilo letove sportskog vazduhoplovstva, avio taksija, poslovne avijacijei regionalnog vazdušnog saobraćaja avionima kapaciteta do 50 putnika.

„U drugoj fazi, proširanjem piste sa 1,7 na 2,8 km – bio bi omogućen saobraćaj za sve vrste putničkog i teretog trasporta“, kaže Furtula.
Trebinjski aerodrom imao bi potencijal za razvoj turističkih-čarter letova, sklapanje ugovora za prevoznicima sa niskim tarifama, saradnju sa susjednim tržištima, da bude alternativa dubrovačkog aerodromu, privlači kargo prevoznike i obezbijedi zone slobodne trgovine.
Učesnicima konferencije predstavljen je i projekat Zatvorenog plivačkog kompleksa na Abazovini, čija je izgradnja počela ove godine na inicijativu Hidroelektrana na Trebišnjici.

Objekat će sadržiti dva bazena – olimpijski 50-metarski i 25- metarski za rasplivavanje, kao i sve prateće prostorije prema standardima potrebnim za održavanje međunarodnih takmičenja u plivačkim sportovima.
Ukupno ugovorena vrijednost prve faze radova je 10,2 miliona KM, dok je u narednim fazama investitorima ostavljena mogućnost da preostale sadržaje objekta prilagode svojim potrebama.
Prvi put na ovom skupu investitorima i javnosti predstavljeni su i trebinjska razmišljanja o korišćenju hidrološkog potencijala krasa za fabrike pitke vode.
U netaknutoj ekološkoj oazi izvorišta Mlinica, kako je pojasnio Furtula – postoje svi preduslovi za kaptiranje i flaširanje čistih podzemnih voda, dok postoje ozbiljne pretpostavke da bi se i regulacijom karstnog vrela Tučevac – zbog utvrđenih podzemnih veza sa Ljubomirskim poljem – iz ovog zahvata dobile značajne količine vode za vodosnabdijevanje, navodnjavanje, bazene i akva-parkove.

Moderator panela dekan Arhitektonskog fakulteta Beograd prof. dr Vladan Đokić još je u uvodnoj riječi primijetio da bi ovaj dan, kao svojevrsna razvojna prekretnica, mogao da uđe u istoriju grada.
Zato izražavam veliko divljenje prema trebinjskoj gradskoj upravi, koja je shvatila da potencijali i povoljnosti za ulaganja nisu dovoljni – ako se na ovaj način ne prezentuju investitorima“, kaže Đokić.
Radio Trebinje