Privreda i poljoprivreda našli su se u centru pažnje drugog panela Investicione konferencije.
Posebnu pažnju izazvalo je obraćanje generalnog direktora kompanije Svislajon gospodina Rodoljuba Draškovića.

„Neophodno je da se investira u realni sektor jer trebinjski i hercegovački narod hoće da radi, treba da radi i zna da radi“, rekao je Drašković i izrazio želju da uzme u zakup značajan dio poljoprivrednog zemljišta na području Trebinja ukoliko za to, kako on kaže, budu obezbjeđene neophodne agrotehničke mjere. Neophodan je razvoj poljoprivredne proizvodnje jer ovdje imamo potencijala za dvije žetve godišnje„, rekao je Drašković.
“Trebinjska privreda se tokom dugog niza godina oslanjala na dva glavna razvojna stuba i to energetiku (proizvodnju električne energije) i prerađivačku industriju (metalopre­rađivačku i tekstilnu). Preduzeća iz ovih oblasti bila su glavni nosioci privrednog razvoja grada Trebinja, kao i cijele istočne Hercegovine. Međutim, posljednjih godina pojavile su se i nove grane privrede, voćarstvo i vinogradarstvo sa razvojem vinarija, kao i konditorska industrija” rekao je u svom obraćanju prvi od moderatora druge sesije, doktor Blagoje Šupić, finansijski dirketor ERS.

“Ukupan obim robne razmjene Grada Trebinja sa inostranstvom u 2016. godini iznosio je 211,2 milion KM. Na nivou Grada je ostvaren izvoz u vrijednosti od 102,8 miliona KM, dok je uvoz ostvaren u vrijednosti od 108,3 miliona KM. Pokrivenost uvoza izvozom, na nivou Grada Trebinja, za 2016. godinu iznosi 95%. Pokrivenost uvoza izvozom na nivou Republike Srpske iznosi 65%, a na nivou BiH 60,1%.”, rekao je Šupić.
Govoreći o elektro energetskoj grani privrede i budućim ulaganjima Šupić je naglasio da je na slivu rijeke Trebišnjice u fazi izgradnje HE Dabar, a planirana je i gradnja sljedećih proizvodnih objekata HE Bileća, HE Nevesinje i HE Dubrovnik dva.
O razvoju metalskog dijela Industrije SL IAT govorila je generalni direktor Branka Ratković.„Visokom profesionalnošću i odgovornošću u proizvodnji alata SL IAT doprinosi ostvarenju ciljeva kvaliteta po kome smo prepoznatljivi širom svijeta„, rekla je Ratkovićeva.


Obezbjeđenje i održavanje kvaliteta je osnova na kojoj «Svislajon Industrija alata» a.d. Trebinje gradi svoj poslovni uspjeh i dalji razvoj. Kao preduzeće bogate tradicije, na svojim ciljnim tržištima poslujemo orjentisano prema budućnosti i primjenjujemo svoje znanje i iskustvo za izgradnju svojih pozicija na novim tržištima, obezbjeđenje kvaliteta života zaposlenih, zadovoljenje potreba zainteresovanih strana i održivi razvoj.
„Ciljevi našeg poslovanja zasnivaju se na ispunjenju i zadovoljenju svih primjenjivih zahtjeva, uključujući zahtjeve i očekivanja naših kupaca; primjeni i razvoju procesnog pristupa u organizovanju sistema menadžmenta, kvalitetom i stalnom nastojanju da unapređujemo kvalitet proizvoda i usluga te uspostavljanju i održavanju partnerskih veza sa našim provjerenim isporučiocima i partnerima.”Naši ciljevi usmjereni su i ka proširenju tržišta i zadržavanju prvog mjesta u proizvodnji alat, uspostavljanju ciljeva kvaliteta u skladu sa strateškim pravcima i kontekstom organizacije, donošenju odluka na bazi objektivnih podataka, uvažavajući sve potencijalne rizike”, rekla je Ratkovićeva.
„Trebinje raspolaže sa značajnim područjima za izdavanje zemljišta u zakup i koncesiju sa mogućnošću navodnjavanja što je od izuzetnog značaja za razvoj poljoprivede“ rekao je Veselin Dutina direktor Agrarnog fonda Trebinje.
“Poljoprivreda u Trebinju i danas zauzima visoko mjesto u viziji privrednog razvoja grada. U našem gradu je 401 poljoprivredno gazdinstavo, 22 poslovna subjekta, 61 komercijalna i 318 nekomercijalnih subjekata”, kaže Dutina. “Pogodan geografski položaj, blizina poznatih turističkih destinacija, te izgradnja novog modernog graničnog prelaza prema Dubrovniku omogućiće lakšu distribuciju proizvoda prema kupcima iz ovih, ali i drugih gradova. Ciljevi Agrarnog fonda su stvaranje okruženja za unapređenje i razvoj poljoprivrede, podsticanje stanovništva da se intenzivnije bavi poljoprivrednom proizvodnjom kroz pružanje savjeta, pomoći, podsticaja i obuka, te uvođenje novih standarda u poljoprivre­di, kao i povezivanje proizvođača na lokalnom i regionalnom nivou. Vizija Agrarnog fonda je da bude pokretač razvoja i unapređenja poljoprivredne proiz­vodnje, kako u lokalnoj zajednici, tako i u cijeloj istočnoj Hercegovini, putem direktnog učešća ili putem saradnje i koordinacije sa poljoprivrednim proizvođačima, sa jedne strane, i lokalnom vlasti, Privrednom komorom, medijima, donatorima, udruženjima preduzetnika, Zavodom za zapošljavanje, finansijskim organizacijama, te naučno-ob­razovnim ustanovama, s druge strane”, rekao je Dutina.

Ocjenjujući navodnjavanje kao izuzetno važno za uspješan razvoj poljoprivrede Dutina je rekao da na teritoriji grada Trebinja postoji više razvijenih tipova sistema navodnjavanja, i to sistemi navodnjavanja “kap po kap”, kanalski sistemi navodnjavanja kao i sistemi navodnjavanja sa potisnim i distributivnim cjevovodima iz rezervoara.

Na današnjem panelu o podsticajima sa lokalnog ali i nivoa RS govorio je Veselin Savić, predsjednik regionalne podružnice Privredne komore RS- Trebinje. “Za realizaciju podsticaja, izdvojena sredstva iz budžeta RS za 2017. godinu iznose 60.000.000 KM. Važniji podsticaji su direktna podrška za stočarsku i biljnu proizvodnju (premije), novčani podsticaji po osnovu investicija u proizvodnju, preradu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda na gazdinstvu, novčani podsticaji za mjere za zaštitu zdravlja biljaka i životinja I novčani podsticaji za podršku opremanja laboratorija.

“Grad Trebinje je prepoznao važnost i razvojni potencijal poljoprivrede, posebno kao grane kompatibilne sa drugim razvojnim aspiracijama poput turizma, ali i razvoj prerađivačke industrije. Namjera je da se uspostavi novi model zadrugarstva i stvore preduslovi za značajno po­većanje proizvodnje i stvaranje sirovinske baze za pokretanje prerađivačke industrije. To je razlog za uspostavljanje značajnih mehanizama podrške na nivou Grada, koja se organizuje uglavnom putem Agrarnog fonda”, kaže Savić.
Radio Trebinje