Na YouTube kanal Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu postavljen je prvi od dva promotivna videa pod nazivom "Naši diplomirani inženjeri o nama". U njemu osam diplomiranih inženjera elektrotehnike govori o sebi, svojim karijerama i iskustvima vezanim za studiranje na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Među učesnicima u promotivnoj kampanji nalaze se i dva Trebinjca Milutin Mastilović i Igor Milojević.

Učestvuju:

Slobodan Maunaga
Nikola Radović
Vladimir Prorok
Igor Milojević
Jovana Tuševljak
Halil Halilčević
Milutin Mastilović
Aleksandar Cincar