Državljani Bosne i Hercegovine, za sada, mogu da uđu u Hrvatsku ukoliko posjeduju dozvolu boravka ili radnu dozvolu Republike Hrvatske uz obavezne mjere samoizolacije u trajanju od 14 dana.granica-hr.jpg

Državljani Bosne i Hercegovine koji posjeduju dozvole boravka ili radne dozvole država EU i tranzitiraju kroz Hrvatsku omogućava se nesmetan ulazak u ovu državu uz obavezu napuštanja Hrvatske u određenom vremenskom roku i na graničnom prelazu koji je određen za taj dio putne komunikacije.

Državljani trećih zemalja koji ne posjeduju dozvolu boravka iliradnu dozvolu nekih od zemalja EU ne dozvoljava se ulazak u Hrvatsku.

Državljanima Srbije potpuno je zabranjen ulazak u Republiku Hrvatsku.