31B3BD3E-3FE2-47B8-8E41-252828FE8EAE.jpeg
Grad Trebinje objavljuje Javni poziv nezaposlenim licima koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje - Biro Trebinje, a koja su zainteresovana za započinjanje vlastite djelatnosti na području Grada Trebinja, što podrazumijeva i registraciju poslovnog subjekta u skladu sa Zakonom, kao privredno društvo ili samostalni preduzetnik.

Ovim Javnim pozivom utvrđuju se kriterijumi, način i postupak dodjele sredstava za razvoj biznisa marginalizovanih grupa žena i pripadnika drugih marginalizovanih grupa koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta Grada Trebinja i programa USAID/INSPIRE u 2023. godini.

Sve informacije možete pronaći na sajtu Grada Trebinja, link je u nastavku: 

https://trebinje.rs.ba/javni-poziv-nezaposlenim-licima-za-samozaposljavanje-iz-fonda-za-razvoj-biznisa-marginalizovanih-grupa-zena-i-pripadnika-drugih-marginalizovanih-grupa-koji-se-finansiraju-i-sufinansiraju-sredstvima-bu/