Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIP/ počinje realizaciju pilot-projekta u okviru kojeg će građanima Trebinja i Modriče biti olakšana prijava prebivališta ili boravišta.


Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske, a uz podršku švedskog donatorskog projekta za unapređenje zemljišne administracije u BiH /CILAP/, saopšteno je iz RUGIP-a.
U okviru realizacije ovog projekta RUGIP je uspostavio centralni adresni registar, te zajedno sa lokalnim službama za grad Trebinje i opštinu Modriča, formirao lokalne adresne registre u digitalnom obliku.


"Podatke ovih servisa RUGIP će putem posebnog telekomunikacionog linka razmjenjivati sa MUP-om Srpske, pa će službenici MUP-a prilikom prijave, odjave ili promjene prebivališta, boravišta kao i promjene adrese nepokretnosti preuzimati tačne podatke o nazivu katastarske opštine, broju katastarske parcele kao i vlasniku, odnosno korisniku parcele na kojoj se nalazi objekat", navodi se u saopštenju.

Samim tim, kako se ističe, građani koji su vlasnici nekretnina neće morati da od različitih institucija prikupljaju dokumentaciju kojom potvrđuju da li postoji određena adresa, kakav se objekat nalazi na toj adresi i ko je vlasnik parcele na kojoj se objekat nalazi, a u kojem žele prijaviti prebivalište ili boravište.


U realizaciji ovih projekata učestvuju i grad Trebinje i opština Modriča s obzirom na to da su nadležni za određivanje naziva ulica, numerisanje objekata, kao i ažuriranje adresa.


"Uspostavljanje elektronskih evidencija o nekretninama i adresama na kojima se nalaze te nekretnine, kao i razmjena podataka olakšaće najprije prijavu prebivališta i boravišta građanima Trebinja i Modriče, a realizacija ovog projekta planirana je u budućnosti i u ostalim gradovima i opštinama Srpske", navodi se u saopštenju.


Aktivnosti preuzete na uspostavljanju adresnih registara, kao i ostale aktivnosti u okviru CILAP projekta, pozitivno su ocijenili i članovi Upravnog odbora ovog donatorskog projekta na godišnjem sastanku održanom u Trebinju.


Švedski donatori podržali su i izradu video-reportaže o olakšanoj prijavi prebivališta ili boravišta u Trebinju koju zainteresovani građani mogu pogledati na internet stranici RUGIP-a, te "Fejsbuk" profilu i "Jutjub" kanalu "Uknjiženo vrijedi više".


Izvor: Srna