Camac.jpeg (200 KB)

Zbog povećanog interesovanja, JU "Ekologija i bezbjednost” Trebinje, u saradnji sa Lučkom kapetanijom Brčko, ove godine i u jesenjem terminu organizuje kurs i polaganje ispita za zvanje "UPRAVLJAČ ČAMCEM".

Održavanje ispita planirano je za mjesec novembar 2023. godine. Ispitu mogu pristupiti svi građani stariji od 18 godina, koji su državljani Republike Srpske i BiH. Obuka i ispit će se sastojati iz teoretskog i praktičnog dijela.

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem telefonskog broja 121 svakim radnim danom u periodu od 8 do 20 časova. Rok za prijem prijava je 31. oktobar.

Za prijavu je potrebno dostaviti ime, prezime i kontakt telefon. Nakon dovoljnog broja prijavljenih, kandidati će biti obavješteni o detaljima za dostavu potrebne dokumentacije i načinu provođenja obuke, kao i detaljima za uplatu takse za polaganje. JU “Ekologija i bezbjednost Trebinje”