JU "Dom učenika" Trebinje obavještava sve zainteresovane učenike da raspolaže sa kapacitetom od 197 ležajeva.JU "Dom učenika" je vaspitno obrazovna ustanova u kojoj su za redovne učenike iz susjednih opština a koji pohađaju trebinjske srednje škole obezbijeđeni:
-Smještaj i ishrana
-Uslovi za učenje
-Uslovi za sportske i vannastavne aktivnosti
-Domska biblioteka
-Higijena i cjelodnevna portirsko – čuvarska služba
-Kvalitet hrane i higijena na zavidnom nivou
Dom je u potpunosti renoviran a sobe su dvokrevetne, trokrevetne i četverokrevetne sa kupatilima u svakoj sobi.

Cijena ishrane i smještaja je 75,00 KM po učeniku mjesečno, dok za djecu palih boraca i ratnih vojnih invalida od I – V kategorije je smještaj i ishrana besplatan.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 059 /240- 983.

"Pozivamo sve zainteresovane da se uvjere u kvalitet naših usluga",poručuju iz JU "Dom učenika" iz Trebinja.
sponzorisano